Hieronder vertellen we wat het Steunpakket is, waarom Voel je goed! een invulling van dit pakket kan zijn, wat Voel je goed! is en wat blijkt uit onderzoek van het lectoraat Gezonde Samenleving. 

Wat is het Steunpakket? 

Het kabinet heeft geld beschikbaar gesteld om maatschappelijke steun te kunnen verlenen aan mensen: het Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl. Het kabinet vraagt aan gemeenten om hen hierbij te helpen. Deze extra steun moeten de gemeenten richten op activiteiten, die: 

  • een gezonde leefstijl ondersteunen en bevorderen; 
  • bijdragen aan ontmoeting en begeleiding van 'kwetsbare' groepen;  
  • bijdragen aan het welzijn van de jeugd. 

Waarom Voel je goed! als invulling van het Steunpakket? 

Het kabinet vaagt gemeenten bij de invulling van het Steunpakket vooral te kijken naar erkende interventies, zoals opgenomen in de database van het RIVM Gezond Leven. Voel je goed! is een van deze interventies. En het RIVM gaat Voel je goed! in de schijnwerpers zetten, omdat ze vinden dat deze interventie goed past bij het Steunpakket. Voel je goed! helpt om een gezonde leefstijl te ondersteunen en bevorderen en de ontmoeting en begeleiding van ‘kwetsbare’ groepen te stimuleren. Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten noemt Voel je goed! in een handreiking voor gemeenten als een mogelijke invulling van dit pakket. 

Wat is Voel je goed!? 

We ontwikkelden een integrale aanpak voor volwassenen, die willen werken aan een gezonder gewicht en moeite hebben met taal: Voel je goed! Het gaat om de combinatie van individuele eet- en beweegadviezen van een diëtist en groepslessen in gezondheidsvaardigheden (incl. taalvaardigheden) van een getrainde taalvrijwilliger. Gezondheidsvaardigheden zijn het vinden, begrijpen, beoordelen en toepassen van in dit geval informatie over gezond eten en bewegen. Het doel is allereerst het bereiken en behouden van een gezonder gevoel en gewicht. En in tweede instantie het doorgaan met nog beter willen worden in lezen, schrijven en/of rekenen.  

Wat blijkt uit onderzoek lectoraat Gezonde Samenleving? 

Uit een verkennend onderzoek van het lectoraat Gezonde Samenleving van Hogeschool Windesheim (Lipke & Notten, 2021) dat deelnemers Voel je goed! positief waarderen. Er werd gekeken wat de beleving en ervaringen van laaggeletterde Voel je goed!- deelnemers met Nederlands als moedertaal waren in coronatijd. Het ontmoeten van andere mensen is, naast het verbeteren van de gezondheid, een belangrijke reden om deel te nemen aan Voel je goed! Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat corona een grote impact heeft op de sociale en fysieke gezondheid van de ondervraagde Voel je goed!-deelnemers. Ze bewegen minder, ervaren een gemis aan sociale contacten en hebben meer gevoelens van eenzaamheid en stress in coronatijd. Door dit onderzoek weten we beter hoe (laaggeletterde) Voel je goed!-deelnemers corona beleven en ervaren. En dat Voel je goed! kan voorkomen dat zij door corona ongezonder gaan leven en eenzamer worden.