Zij zijn zich daar niet altijd van bewust. De cursus Voor jou en je kind! biedt ouders daarom een steun in de rug bij het stimuleren van de taal- en schoolontwikkeling van hun kind en het onderhouden van contact met de school of opvang. Tijdens de cursus oefenen ouders onder andere gesprekken met een leerkracht en leren ze hoe ze interactief kunnen voorlezen. Hierdoor worden ouders zelf ook (taal)vaardiger. 

Wat is Voor jou en je kind!? 

Voor jou en je kind! is een cursus voor ouders van peuters, kleuters en kinderen op de basisschool. Tijdens de cursus leren ouders de taalvaardigheid van hun kind te stimuleren, bijvoorbeeld door te oefenen met taalspelletjes of het stellen van vragen. De cursus bestaat uit ten minste zes bijeenkomsten. Het materiaal kan flexibel worden ingezet, zodat het aansluit op de thema’s die op school of bij de aanbieder van voor- en vroegschoolse educatie worden behandeld. Het materiaal bestaat uit tien themaboekjes voor ouders van kinderen van 2-5 jaar met titels als Dieren, Feest en Knutselen en tien themaboekjes voor ouders van kinderen van 6-12 jaar met titels als Meehelpen, Schoolvakken of Na de bassischool.

Ouderbetrokkenheid 

Alle ouders zijn betrokken bij hun kind. Sommige ouders hebben een steuntje in de rug nodig om de (taal)ontwikkeling van hun kind te stimuleren.  Deelnemers oefenen bijvoorbeeld met het voeren van tienminutengesprekken en met het helpen bij huiswerk. Ouders gaan in de cursus aan de slag met thema’s waaraan hun kinderen op school ook werken. Na afloop van de cursus kunnen ouders die hiervoor openstaan verder met cursussen om hun eigen taalvaardigheid te verbeteren. 

Voor wie is Voor jou en je kind!? 

De cursus Voor jou en je kind! is geschikt voor ouders met kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar. Zowel ouders met een Nederlandstalige achtergrond als ouders met een anderstalige achtergrond kunnen deelnemen. Het is belangrijk dat ouders zich mondeling kunnen redden in de Nederlandse taal. Scholen, VVE-aanbieders en welzijnsorganisaties kunnen de cursus aanbieden. De cursus Voor jou en je kind! wordt gegeven door een getrainde vrijwilliger. Stichting Lezen & Schrijven stelt het materiaal kosteloos beschikbaar.  

Als organisatie met Voor jou en je kind! aan de slag

Voor jou en je kind! maakt ouders enthousiast om bij de opvang en/of school betrokken te zijn en draagt er aan bij dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De themaboekjes voor ouders met kinderen van 2-5 jaar gaan over onderwerpen die aansluiten bij voor- en vroegschoolse educatie. De themaboekjes voor ouders met kinderen van 6-12 jaar hebben schoolthema’s.

Bekijk voorbeelden van themaboekjes (knutselen en schoolvakken) om een idee te krijgen van de lesboekjes. Er is ook een overzicht van alle themaboekjes. 

Onze materialen kun je bestellen via de webwinkel van uitgeverij Boom NT1: www.nt1.nl.

Voor jou en je kind! - Knutselen

Voorbeeldboekje

Voor jou en je kind! - Schoolvakken

Voorbeeldboekje

Voor jou en je kind!

Overzicht lesmateriaal

Filmpjes bij de boekjes

Voor 2- 5 jaar

Boekje: Bewegen en Spelen
Opdracht 1: Filmpje Lekker Fit
Opdracht 4: Filmpje over Mika

Boekje: Familie en Vrienden
Opdracht 3: Filmpje over voorlezen
Opdracht 4: Filmpje over voorlezen op de peuterspeelzaal

Boekje: Dieren
Opdracht 5: Deze opdracht en het bijbehorende filmpje zijn helaas niet meer beschikbaar.
Opdracht 6: Speel het spelletje met dierengeluiden

Boekje: Knutselen
Opdracht 8: Filmpje een stoel knutselen
Opdracht 10: Filmpje over knutselen met afval

Boekje: Het huis
Opdracht 5: Filmpje ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’
Opdracht 6: Filmpje over ‘hoeken’ in groep 1 en 2
Opdracht 7: Deze opdracht en het bijbehorende filmpje zijn helaas niet meer beschikbaar.
Opdracht 8: Luister en kijk naar het opruimlied
Opdracht 9: Filmpje ‘Waar is Dribbel?’

Boekje: Het weer
Opdracht 3: Filmpje over zaaien
Opdracht 6: Filmpje een pindaketting maken op school

Boekje: Verkeer en Vervoer
Opdracht 4: Filmpje over veel praten met je kind
Opdracht 6: Bekijk een leerboek voertuigen op de computer
Opdracht 9: Filmpje verkeer op de voorschool
Opdracht 10: Oefen het liedje De wielen van de bus

Boekje: Gevoelens
Opdracht 1: Filmpje over Bert en Ernie
Opdracht 4: Filmpje over een rijmpje in de peuterspeelzaal

Boekje: Feest
Opdracht 4: Filmpje ‘Hoe word je een supervoorlezer?’
Opdracht 10: Filmpje over een verjaardag op school

Boekje: Eten
Opdracht 4: Filmpje samen boodschappen doen
Opdracht 10: Oefen met een liedje voor het eten

Voor 6 - 12 jaar

Boekje: Zorgen om gedrag van kinderen
Opdracht 6: Filmpje over hulp op school
Opdracht 7: Filmpje over het gedrag van een kind met ADHD
Opdracht 11: Praat over de situaties
Opdracht 14: Filmpje over thuisregels en schoolregels

Boekje: Meehelpen
Opdracht 4: Filmpje over een ‘speelinloop’
Opdracht 7: Filmpje over helpen op school

Boekje: Na de basisschool
Opdracht 2: Filmpje over het voortgezet onderwijs
Opdracht 4: Filmpje en praat over een schooladvies
Opdracht 8: Filmpje over een open dag
Opdracht 10: Filmpje over de schoolkeuze voor je kind

Boekje: Rapporten en gesprekken op school
Opdracht 8: Filmpje over een tienminutengesprek
Opdracht 11: Filmpje over toetsen
Opdracht 13: Filmpje over contact met school

Boekje: Huiswerk
Opdracht 5: Filmpje over huiswerk en helpen
Opdracht 6: Filmpje met een vraag over rekenen
Opdracht 9: Filmpje Spreekbeurt over Paarden en Filmpje Spreekbeurt over Egypte

Boekje: Schoolvakken
Opdracht 3: Filmpje over schoolvakken
Opdracht 7: Filmpje over een informatieavond

Boekje: Fit en gezond
Opdracht 6: Filmpje over een jeugdarts en Filmpje over de schooldokter
Opdracht 9: Geef je op om mee te helpen bij een sportdag

Boekje: Pubers
Opdracht 1: Filmpje over pubers
Opdracht 3: Filmpje over omgaan met pubers
Opdracht 5: Filmpje over opdrachten geven
Opdracht 14: Filmpje over schoolregels
Opdracht 15: Filmpje over regels

Boekje: Schoolzaken
Opdracht 5: Filmpje over extra hulp op school
Opdracht 6: Filmpje over een leerprobleem
Opdracht 9: Filmpje over een basisschool in Almere