Zij zijn zich daar niet altijd van bewust. De cursus Voor jou en je kind! biedt ouders daarom een steun in de rug bij het stimuleren van de taal- en schoolontwikkeling van hun kind en het onderhouden van contact met de school of opvang. Tijdens de cursus oefenen ouders onder andere gesprekken met een leerkracht en leren ze hoe ze interactief kunnen voorlezen. Hierdoor worden ouders zelf ook (taal)vaardiger. 

Wat is Voor jou en je kind!? 

Voor jou en je kind! is een cursus voor ouders van peuters, kleuters en kinderen op de basisschool. Tijdens de cursus leren ouders de taalvaardigheid van hun kind te stimuleren, bijvoorbeeld door te oefenen met taalspelletjes of het stellen van vragen. De cursus bestaat uit ten minste zes bijeenkomsten. Het materiaal kan flexibel worden ingezet, zodat het aansluit op de thema’s die op school of bij de aanbieder van voor- en vroegschoolse educatie worden behandeld. Het materiaal bestaat uit tien themaboekjes voor ouders van kinderen van 2-5 jaar met titels als Dieren, Feest en Knutselen en tien themaboekjes voor ouders van kinderen van 6-12 jaar met titels als Meehelpen, Schoolvakken of Na de bassischool.

Ouderbetrokkenheid 

Alle ouders zijn betrokken bij hun kind. Sommige ouders hebben een steuntje in de rug nodig om de (taal)ontwikkeling van hun kind te stimuleren.  Deelnemers oefenen bijvoorbeeld met het voeren van tienminutengesprekken en met het helpen bij huiswerk. Ouders gaan in de cursus aan de slag met thema’s waaraan hun kinderen op school ook werken. Na afloop van de cursus kunnen ouders die hiervoor openstaan verder met cursussen om hun eigen taalvaardigheid te verbeteren. 

Voor wie is Voor jou en je kind!? 

De cursus Voor jou en je kind! is geschikt voor ouders met kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar. Zowel ouders met een Nederlandstalige achtergrond als ouders met een anderstalige achtergrond kunnen deelnemen. Het is belangrijk dat ouders zich mondeling kunnen redden in de Nederlandse taal. Scholen, VVE-aanbieders en welzijnsorganisaties kunnen de cursus aanbieden. De cursus Voor jou en je kind! wordt gegeven door een getrainde vrijwilliger. Stichting Lezen & Schrijven stelt het materiaal kosteloos beschikbaar.  

Als organisatie met Voor jou en je kind! aan de slag

Voor jou en je kind! maakt ouders enthousiast om bij de opvang en/of school betrokken te zijn en draagt er aan bij dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De themaboekjes voor ouders met kinderen van 2-5 jaar gaan over onderwerpen die aansluiten bij voor- en vroegschoolse educatie. De themaboekjes voor ouders met kinderen van 6-12 jaar hebben schoolthema’s.

Bekijk voorbeelden van themaboekjes (knutselen en schoolvakken) om een idee te krijgen van de lesboekjes. Er is ook een overzicht van alle themaboekjes. 

Voor jou en je kind! - Knutselen

Voorbeeldboekje

Voor jou en je kind! - Schoolvakken

Voorbeeldboekje

Voor jou en je kind!

Overzicht lesmateriaal