Gemeenten vervullen sinds 2020 de regierol in de aanpak van laaggeletterdheid. Wij ondersteunen ze daarbij met ons landelijke programma Aanpak Laaggeletterdheid in Gemeenten. Maar wat houdt dat precies in? En wat kunnen gemeenten van ons verwachten? Je ontdekt het in dit artikel. 

Alle gemeenten weten het: ze zijn zelf verantwoordelijk voor de aanpak van laaggeletterdheid. Daaronder vallen de ontwikkeling, uitvoering en monitoring van een aanpak waarin laaggeletterden worden gevonden en opgeleid. Dat kan best een uitdaging zijn. Gelukkig staan gemeenten er niet alleen voor. Wij ondersteunen ze als onafhankelijke adviseur bij beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering, we jagen innovatie aan en delen kennis. 

Ondersteuning op maat

Hoe dat er concreet uitziet, verschilt per gemeente. Anna van den Boogaard, Landelijk Programmamanager bij Stichting Lezen en Schrijven: “In de gemeente Gorinchem wilden ze bijvoorbeeld weten hoe ze hun aanpak verder kunnen versterken. Daarom zetten we daar ons Groeimodel in. In de gemeente Vught vroegen ze zich af of uitkeringsgerechtigden moeite hebben met lezen. Zij gebruiken de Taalmeter om daarop te screenen.” Elke arbeidsmarktregio heeft een eigen adviseur van Stichting Lezen en Schrijven. Met hem of haar kunnen gemeenten overleggen wat de lokale behoeften en wensen zijn en bepalen hoe wij kunnen helpen. Anna: “Onze adviseurs zijn het eerste aanspreekpunt en de vraagbaak voor gemeenten. Onze inzet leggen we vast in samenwerkingsafspraken, zodat voor alle partijen duidelijk is wat er van hen verwacht wordt.”

Integrale aanpak

Een belangrijk aandachtspunt in onze ondersteuning is de integrale aanpak van laaggeletterdheid binnen het sociaal domein. Want het onderwerp staat niet op zich. Het raakt onder andere aan gezondheid, werk en financiële zelfredzaamheid. Anna: “Maar of we daarmee aan de slag gaan binnen een gemeente die nog niet zo ver is of een gemeente die al grote stappen heeft gezet, maakt niet uit. Wij werken vraaggestuurd en passen ons aan de lokale situatie aan.” Goed om daarbij te vermelden is dat onze inzet kosteloos is. Maar dat betekent niet dat gemeenten zelf niets meer hoeven te doen. Anna: “Laaggeletterdheid pakken we samen aan.” 

Samen verschil maken

In de regio Drechtsteden is goed te zien hoe de samenwerking echt verschil maakt. Onze adviseurs ondersteunen gemeenteambtenaren daar onder andere bij het opstellen van een concreet en aansprekend regioplan. Ook adviseren ze inhoudelijk over de inkoop van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en de nieuwe Wet Inburgering (WI). Daarnaast organiseren ze trainingen over het herkennen en doorverwijzen van laaggeletterden. En ze onderzoeken samen met studenten van de HKU hoe er meer NT1’ers bereikt kunnen worden. 

Peter Heijkoop, wethouder in Dordrecht: “Stichting Lezen en Schrijven helpt ons het onderwerp laaggeletterdheid te verbinden aan maatschappelijke thema’s als armoede, kansen op de arbeidsmarkt, ouderbetrokkenheid en gezondheid. Ook zoeken we door hun ondersteuning in elke gemeente binnen de Drechtsteden naar verbinding met lokale partners als bibliotheken, scholen en vrijwilligersorganisaties.” Over de vraag of hij andere gemeenten adviseert om met Stichting Lezen en Schrijven samen te werken hoeft hij niet lang na te denken. “Zeker! Samen kun je op zoek naar mogelijkheden om álle burgers in Nederland mee te laten doen aan de samenleving.”