Evean streeft naar goede dienstverlening en communicatie is daarbij een heel belangrijk aspect. Uit een eerste inventarisatie is gebleken dat 23 medewerkers onvoldoende taalvaardig zijn.

Evean biedt deze medewerkers een scholingstraject aan. De scholing wordt gegeven door professionele docenten. Om de medewerkers extra individuele ondersteuning te bieden, werkt Evean met taalvrijwilligers. De vrijwilligers hebben hiervoor een speciale basistraining gevolgd, die ontwikkeld is om de effectiviteit van de ondersteuning te verhogen. 

In deze basistraining leren taalvrijwilligers hoe zij cursisten beter kunnen begeleiden bij het leren lezen, schrijven, spreken en luisteren. Ook maken zij kennis met de materialen die zij kunnen inzetten in de praktijk.
 

Om medewerkers extra individuele ondersteuning te bieden, werkt Evean met taalvrijwilligers. – Evean

Nadat alle medewerkers van Evean zijn geschoold, vindt er een evaluatie plaats. Vervolgens wordt bekeken hoe Evean het taaltraject kan inbedden binnen de organisatie.
 

Meer weten?

Neem contact op met onze adviseur.

Sophie Kok

Zaanstreek-Waterland