Toolkit ‘Blijf in verbinding met laaggeletterden’

Om een laaggeletterde met schulden goed te kunnen ondersteunen in een schuldhulpverleningstraject moet de dienstverlening toegankelijk zijn.
Bekijk pagina

Signaleren laaggeletterdheid door sociale (wijk)teams, kwalitatief onderzoek naar handelingsverlegenheid

Nieuwe structuren en rollen in het sociaal domein maken het niet eenvoudiger om resultaat te boeken in het terugdringen van laaggeletterdheid. Sturing, samenwerking en van elkaar leren zijn hierbij voorwaarden.
Bekijk pagina

Schuldhulpverlening; Traceren van laaggeletterdheid door middel van het Mesis-instrument

De Vrije Universiteit Brussel heeft in opdracht van Stichting Lezen en Schrijven onderzocht of via de inzet van het screeningsinstrument Mesis aan het begin van de schuldhulpverlening ook laaggeletterdheid gesignaleerd kan worden.
Bekijk pagina

Laaggeletterdheid en Gezondheid

Laaggeletterden zijn over het algemeen slechter af wat hun gezondheid betreft: zij hebben o.a. een slechtere fysieke en mentale gezondheid, een grotere kans om eerder te sterven, zijn minder goed in staat tot zelfmanagement en hebben een minder gezonde leefstijl.
Bekijk pagina

Portretten van laaggeletterden

Wat zijn de opbrengsten van een taalcursus voor mensen die laaggeletterd zijn? Via interviews met laaggeletterden kijken wat hen drijft om op een cursus te gaan en welke opbrengsten zij ervaren.
Bekijk pagina

Investeren in aanpak laaggeletterdheid op de werkvloer

Een onderzoeksproject van Stichting Lezen en Schrijven waarin wordt bekeken wat de kosten zijn van laaggeletterdheid binnen bedrijven.
Bekijk pagina