Aan de orde komen: 

  • Aard en omvang van laaggeletterdheid. 
  • Relatie van laaggeletterdheid met jouw werkveld. 
  • Herkennen van laaggeletterdheid. 
  • Wat je kunt doen. 

Elke e-learning sluit af met een toets. Na het afronden van de toets met voldoende resultaat kun je het certificaat openen en opslaan of afdrukken. Kies de sector waarin je werkzaam bent.

Gezin

Een deel van de ouders heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Je werkt met kinderen, ouders of gezinnen. Je bent bijvoorbeeld jeugdarts, leerkracht, voorleesvrijwilliger, pedagogisch medewerker, medewerker ouderbetrokkenheid, CJG medewerker, maatschappelijk werker, etc.
De module Gezin is geaccrediteerd voor jeugd- en kinderverpleegkundigen; verpleegkundig specialisten; doktersassistenten en jeugdartsen.

Kraamzorg

Een deel van de ouders heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Je werkt in de kraamzorg. Aan het eind van de e-learning is een toets. 

Momenteel is deze e-learning niet geaccrediteerd. 

Gezondheid

Een deel van je patiënten heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Je werkt in de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld als arts, verpleegkundige, apotheker, gezondheidsbevorderaar, fysiotherapeut, preventiewerker, etc.

Werk

Een deel van je werknemers heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Je bent bijvoorbeeld werkgever, manager, leidinggevende of HR-manager.  

NB: Gaat het om laaggeletterdheid bij je werknemers, maar werk je in de sector Gezin, Kraamzorg, Gezondheid of Dienstverlenen? Kies dan deze e-learning Werk

Dienstverlening

Een deel van je cliënten heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Je werkt bijvoorbeeld bij UWV, gemeente, welzijnsorganisatie, schuldhulpverlening, woningcorporatie, bank, Belastingdienst, deurwaarderskantoor, etc.  

Financiële zelfredzaamheid

Deze e-learning is voor taalvrijwilligers die werken met 'Voor ’t zelfde geld', bijvoorbeeld vrijwilliger thuisadministratie of schuldhulpmaatje. Hier vind je deze e-learning.

Toets en certificaat

Elke e-learning sluit af met een toets. Na het afronden van de toets met voldoende resultaat kun je het certificaat openen en opslaan of afdrukken.

Contact

Vind een adviseur in uw regio Onze adviseurs

Workshop

Om je vaardigheden om laaggeletterdheid te bespreken te oefenen, kun je de workshop 'Bespreken van laaggeletterdheid' organiseren binnen je organisatie.