Aan de orde komen: 

  • Aard en omvang van laaggeletterdheid. 
  • Relatie van laaggeletterdheid met jouw werkveld. 
  • Herkennen van laaggeletterdheid. 
  • Wat je kunt doen. 

Elke e-learning sluit af met een toets. Na het afronden van de toets met voldoende resultaat kun je het certificaat openen en opslaan of afdrukken. Kies de sector waarin je werkzaam bent.

 

Gezin

Een deel van de ouders heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Je werkt met kinderen, ouders of gezinnen. Je bent bijvoorbeeld jeugdarts, leerkracht, voorleesvrijwilliger, pedagogisch medewerker, medewerker ouderbetrokkenheid, CJG medewerker, maatschappelijk werker, etc.  

Kraamzorg

Een deel van de ouders heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Je werkt in de kraamzorg. Aan het eind van de e-learning is een toets. Wanneer je 70% van de toets goed hebt beantwoord, kun je eenmalig een accreditatiepunt aanvragen.  

Gezondheid

Een deel van je patiënten heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Je werkt in de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld als arts, verpleegkundige, apotheker, gezondheidsbevorderaar, fysiotherapeut, preventiewerker, etc.

Werk

Een deel van je werknemers heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Je bent bijvoorbeeld werkgever, manager, leidinggevende of HR-manager.  

NB: Gaat het om laaggeletterdheid bij je werknemers, maar werk je in de sector Gezin, Kraamzorg, Gezondheid of Dienstverlenen? Kies dan deze e-learning Werk

Financiële zelfredzaamheid

Deze e-learning is voor taalvrijwilligers die werken met 'Voor ’t zelfde geld'. Je bent bijvoorbeeld vrijwilliger thuisadministratie of schuldhulpmaatje.  

Dienstverlening

Een deel van je cliënten heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Je werkt bijvoorbeeld bij UWV, gemeente, welzijnsorganisatie, schuldhulpverlening, woningcorporatie, bank, Belastingdienst, deurwaarderskantoor, etc.  

Workshop

Heb je de e-learning met succes volbracht, dan kun je een certificaat downloaden en daarmee accreditatiepunten aanvragen. Om je vaardigheden om laaggeletterdheid te bespreken te oefenen, kun je de workshop 'Bespreken van laaggeletterdheid' organiseren binnen je organisatie.

Toets en certificaat

Deze e-learning over de aanpak van laaggeletterdheid heeft zes versies, die op een specifieke sector zijn afgestemd. Klik hiernaast op de sector die voor jou van toepassing is.  
Elke e-learning sluit af met een toets. Na het afronden van de toets met voldoende resultaat kun je het certificaat openen en opslaan of afdrukken.  

Contact

Vind een adviseur in uw regio Onze adviseurs