Deelnemers profiteren het meest als ze op de juiste manier worden begeleid en met geschikte materialen werken. Daarom volg je voordat je aan de slag gaat als taalvrijwilliger een korte en leuke training waarin je leert hoe je dit doet.

Basistraining

Tijdens deze basistraining krijg je informatie over de doelgroep en hoe volwassenen leren. Je leert vooral hoe je laaggeletterden begeleidt bij het leren lezen en schrijven, spreken, rekenen of omgaan met een computer. Je oefent bijvoorbeeld met het voorbereiden van een bijeenkomst voor de deelnemer(s). Ook maak je kennis met geschikt lesmateriaal en een startpakket. De training bestaat uit een basismodule van twee dagdelen die wordt aangevuld met één dagdeel een verdiepende training zoals lezen schrijven, rekenen, digitale vaardigheden of NT2.

Als je na de basistraining aan de slag gaat met een deelnemer, kun je op verschillende manieren ondersteuning krijgen. 

Verdiepingsmodules

Wil je meer leren of heb je meer specifieke kennis nodig voor de begeleiding van jouw deelnemer(s)? Naast de basistraining zijn er  nog extra trainingsmodules te volgen, bijvoorbeeld over: