De organisatie Digital Collective heeft als doel digitale inclusie te stimuleren in heel Europa. Het project richt zich op laaggeletterde werknemers met beperkte digitale vaardigheden. Zij krijgen een op maat gemaakt trainingsaanbod. Laaggeletterden kunnen na deelname aan het project beter digitaal meedoen op het werk en in de samenleving. De uitvoering van het project is een samenwerking met SBCM, het Kenniscentrum en Arbeidsmarkt- & Opleidingsfonds voor sociale werkgelegenheid. 

Digitaler naar werk 

Uit onderzoek blijkt dat de kans op onvoldoende digitale vaardigheden ongeveer drie keer zo groot is bij laaggeletterden. Daardoor wordt de kloof tussen mensen die zich kunnen ontwikkelen in hun loopbaan en mensen die dat niet kunnen, groter. In dit project verbeteren medewerkers van sociale werkbedrijven met lage basisvaardigheden (lezen, schrijven en/of rekenen) hun digitale vaardigheden. Dit zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking, herintreders en statushouders. Om ervoor te zorgen dat het aanbod past bij het niveau en de behoefte van de medewerkers zetten we ons screeningsinstrument Digimeter in. Doordat medewerkers werken aan hun digitale vaardigheden verbeteren zij onder meer hun werkplezier en kansen op de arbeidsmarkt. Vanwege de krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt is het belangrijk dat iedereen kan meedoen. Zodat iedereen in Nederland zijn hele leven lang kan blijven leren.  

Martijn Bertisen, directeur Google Nederland: “Bij Google zetten we ons in om ondersteuning te bieden om de veranderende aard van werk beter te begrijpen. En om non-profitorganisaties zoals Stichting Lezen en Schrijven te ondersteunen, die mensen helpen bij het navigeren door een veranderende arbeidsmarkt. Dit project zal een geweldige aanvulling zijn op die inspanning en we hopen dat dit ertoe zal bijdragen dat deze groep werknemers wordt uitgerust met de vaardigheden die nodig zijn om hen te ondersteunen bij veranderingen in hun dagelijkse werkleven.”

Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen en Schrijven: “Ook op de werkvloer moet iemand toegang hebben tot de digitale wereld én kunnen begrijpen wat daar van hem gevraagd wordt. Anders worden deze medewerkers buitengesloten. Door de samenwerking met Digital Collective kunnen we extra tijd en geld investeren in de positie van deze groep mensen op de arbeidsmarkt. Het is van belang dat ze aan het werk komen en blijven. Stichting Lezen en Schrijven wil dat iedereen een leven lang kan blijven ontwikkelen via bij- en omscholing.”

Projectstart 

Als start van het project ‘Digitaler naar werk’ organiseren we samen met Google Nederland een online rondetafelgesprek op dinsdag 5 april. Het bedrijfsleven, ministeries en belangenorganisaties praten met elkaar over hoe zij kunnen investeren in de positie van laaggeletterden op de arbeidsmarkt. Op woensdag 6 april start het Europese Digital Collective. Dat online evenement brengt Europese non-profit organisaties die werken aan digitale inclusie, experts in het monitoren van digitale vaardigheden en beleidsmakers op Europees niveau samen.  

Lisa Varga, mede-oprichter The Digital Collective: “Digital Collective is enthousiast om Stichting Lezen en Schrijven op deze manier te ondersteunen. Door deze samenwerking kunnen we gezamenlijk stappen maken naar digitale inclusie. Het project gaat zowel sociale uitsluiting als digitale uitsluiting aanpakken. Door basisvaardigheden van mensen in kwetsbare posities te verbeteren, geven we hen meer kansen in hun werk en in hun leven.”