Deze week organiseerden we samen met de Koninklijke Bibliotheek een speciale online bijeenkomst. Dat deden we voor de vaste groep cursisten van de bibliotheek in Katwijk. Zij kregen online bezoek van maar liefst negen kandidaat-Kamerleden. Zij kwamen een online kijkje nemen bij de les digitale vaardigheden. 

Eenvoudiger communiceren

Lucille Werner (CDA), Zohair El Yassini (VVD), Nicole Temmink (SP), Marieke Koekkoek (Volt), Wouter van den Berg (SGP), April Ranshuijsen (GroenLinks), Leonie Gerritsen (PvdD), Salima Belhaj (D66) en Habtamu de Hoop (PvdA) deden mee met de les ‘Klik & Tik met de politiek’. Daarin werd uitgelegd hoe de verschillende stemwijzers werken. Aan de hand van een aantal stellingen lichtten de politici hun standpunten toe. Die waren niet erg verschillend: iedereen zag het belang van een bibliotheek in de buurt. Ook waren alle kandidaat-Kamerleden het erover eens dat de overheid duidelijker en eenvoudiger moet communiceren.

Vier miljoen

In Nederland hebben zo’n vier miljoen mensen moeite met digitale vaardigheden. Net als lezen, schrijven en rekenen, zijn dat basisvaardigheden. Deze heb je nodig om goed mee te kunnen doen in de samenleving. 

Daarom organiseren bibliotheken en Taalhuizen door het hele land cursussen op het gebied van digitale vaardigheden. Maar door de coronacrisis staan deze cursussen onder druk. Cursisten vinden het lastig om de cursus vanuit huis te volgen. Ook zijn er weinig financiële middelen voor cursisten en moeten er mogelijk bibliotheken sluiten. Met deze les vragen we aandacht voor het belang van cursussen. Want het is belangrijk dat deze grote groep van vier miljoen de juiste ondersteuning krijgt. 

Schaamte

Kandidaat-Kamerlid Lucille Werner (CDA): “Dat getal van 4 miljoen is enorm. We moeten ook niet vergeten dat schaamte bij deze groep vaak een groot probleem vormt. We zullen een enorme bijdrage moeten leveren om hen actief bij het oplossen hiervan te betrekken.” 

Voor de PvdA was het ook helder: “We moeten ervoor blijven zorgen dat het voor iedereen mogelijk is om in de buurt dit soort cursussen te volgen’, aldus Habtamu de Hoop (PvdA). 

Ook de VVD ziet een belangrijke rol voor bibliotheken. “Scholing is belangrijk. Het lijkt me dan ook logisch dat we bibliotheken gaan inzetten om sterker uit de crisis te komen,” aldus Zohair El Yassini (VVD).

Digitaal is basis

Geke van Velzen, directeur-bestuurder: “Het is cruciaal dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Dit soort diensten staat financieel onder druk, terwijl het zo belangrijk dat deze structuur er is. Digitale vaardigheden zijn basisvaardigheden en onmisbaar in onze huidige maatschappij.”

Kijk hier de bijeenkomst terug

Jarre Middeljans

Jarre Middeljans

Adviseur Beleid en Publieke Zaken