‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Dat is het belangrijkste document met de plannen van het kabinet voor de komende jaren. In het coalitieakkoord is ook aandacht voor de aanpak van laaggeletterdheid in Nederland. Maar hoe begrijpelijk is het document voor laaggeletterden zelf? We vroegen daarom ervaringsdeskundigen Bettie en Brigette naar hun eerste reactie op delen van de tekst.

Meetellen

Bij de titel ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ is er meteen al onduidelijkheid bij Bettie en Brigette. “Omzien, is dat een bestaand woord?”, vraagt Brigette. Zodra beiden wat andere teksten uit het coalitieakkoord lezen, noemen ze veel woorden die voor hen te moeilijk zijn. Brigette: “Woorden, zoals welvarend, ontplooien en accijnzen, begrijp ik niet. En wat betekent ‘waarborgen sociale veiligheden’ precies?” Bettie zoekt informatie over de kabinetsplannen voor onderwijs aan jongeren en volwassenen. “Ik lees hier ‘rijke schooldag’. Wat bedoelen ze daarmee? Krijg ik dan geld op die schooldag?” Engelse woorden (masterplan, startup en Chief Medical Officer) maken een tekst voor laaggeletterden nog moeilijker. “Wij zijn erg geïnteresseerd in de plannen van het nieuwe kabinet. Maar, omdat we dit document niet begrijpen, haken we af. En voelt het alsof we niet meetellen", vertelt Brigette. 

Oproep

Adviseur Mariet Hattink bevestigt: "Het begint inderdaad al met de titel ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst'. Dat is beeldend taalgebruik en daardoor vooral voor laaggeletterden moeilijk. Het hele document staat vol met moeilijke woorden en veel zinnen zijn écht te lang. Sowieso is een document van 50 pagina's echt iets waar alleen de liefhebber en goede lezer voor gaat zitten.” Daarom roepen we het nieuwe kabinet op zich in te spannen om haar plannen toegankelijk en in begrijpelijke taal te maken voor laaggeletterden. 

Jan Willem Heijkoop

Jan-Willem Heijkoop

Persvoorlichter