Zij hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Ze beheersen niet het minimale taalniveau om volwaardig aan de Nederlandse maatschappij te kunnen meedoen.

Tips

Het is goed om ervoor te zorgen dat laaggeletterden informatie kunnen begrijpen. Daarom adviseren wij om voor deze doelgroep te schrijven op een lager niveau: A2/1F. Om het makkelijk te maken om een tekst in eenvoudige taal te schrijven, is er de factsheet 'Eenvoudige taal voor laaggeletterden'. Hierin vindt u onder meer concrete schrijftips en informatie over tekst omzetten naar niveau A2/1F.
 

Tips "Eenvoudige taal voor laaggeletterden"

Kennisblad

Voorbeelden

Hieronder staat een alinea uit een brief over afval van een gemeente op twee niveaus.

Voorbeeld niveau A2/1F:

Wat kan onze gemeente doen?                                                                                                
De gemeente wil zorgen voor schonere lucht.
We moeten nadenken over wat beter kan.
Kunnen we bijvoorbeeld meer afval scheiden en meer opnieuw gebruiken?
Er hoeft dan minder verbrand te worden.
Dan blijft de lucht dus schoner. 

Let op! Schrijft u  een tekst op niveau A2/1F? Dan is bijvoorbeeld het lettertype, de lettergrootte en de opmaak ook belangrijk. Daarover lees je ook meer in onze factsheet.

Voorbeeld niveau B1/2F:

De gemeente kijkt of de manier van afvalinzameling en –verwerking nog wel milieuvriendelijk is. We willen dat meer afval wordt gescheiden en hergebruikt. Daarom werkt de gemeente aan een nieuw afvalbeleidsplan.

Taalscholing

In Nederland zijn 2,5 miljoen mensen laaggeletterd. Wij zetten ons in om ervoor te zorgen dat laaggeletterden taal)scholing kunnen volgen. Dat doen we samen met honderden andere organisaties. Ook het aanbieden van teksten in eenvoudige taal helpt laaggeletterden.

 

Niveau taalbeheersing

Voor het niveau van taalbeheersing worden verschillende aanduidingen gehanteerd. Wij gebruiken deze ook. Voor anderstaligen gebruiken we het Raamwerk NT2 (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Voor Nederlandstaligen gebruiken we de Standaarden en eindtermen ve (Instroom, 1F, 2F). Laaggeletterden zitten op niveau A2/1F. Een leerling aan het einde van groep 8 moet niveau 1F beheersen om goed te kunnen overstappen naar het voortgezet onderwijs. Meer over de niveaus en de verschillen tussen het Raamwerk NT2 en de Standaarden en eindtermen ve.

Verschil in niveau aanduidingen Nederlandstaligen en anderstaligen

Meer informatie

Meer weten over schrijven in eenvoudige taal voor laaggeletterden? Neem dan contact op via 070 - 302 26 60 of info@lezenenschrijven.nl.