Werkt u als ambtenaar in het Sociale Domein? Dan ziet u vast de voordelen van onderlinge verbinding en integrale samenwerking binnen het domein. U weet dat u daarmee beter zicht krijgt op de verschillende doelgroepen in uw gemeente. En dat het u kan helpen om de vraag en het aanbod (nog) beter op elkaar te laten aansluiten. 

Hoe doen wij het eigenlijk? 

Maar dat is de theorie. Hoe gaat dat in de praktijk? Werkt u met collega's actief samen op de beleidsterreinen in het sociale domein? Wat houdt samenwerking tegen en wat stimuleert? Welke maatschappelijke partners betrekt u op dit moment wel en welke niet? Heeft u eigenlijk wel iedereen aan tafel? Weet u wat uw partners en collega's écht beweegt? Wat zijn de belangen? En hoe zorgt u voor synergie? Hoe zorgt u voor onderling vertrouwen? Hoe zet u samen nét even die stap extra?  

Praktische werksessie 

Speciaal voor u organiseert Stichting Lezen en Schrijven hierover een werksessie. In deze werksessie wisselen we ervaringen uit over bovenstaande vragen. En het geeft inzicht in de ingrediënten voor succesvolle samenwerking. Zodat u de integrale samenwerking binnen het Sociale Domein in uw eigen gemeente nog beter kunt stimuleren en versterken.   

Hulpmiddel: het Groeimodel 

Tijdens de werksessie gaan we onder andere in op het Groeimodel, een instrument dat wij samen met de Universiteit van Utrecht ontwikkelden. De inzet van het Groeimodel helpt gemeenten om de (lokale) samenwerking in kaart te brengen, deze inzichtelijk te krijgen en te versterken. Monique de Bos, beleidsambtenaar van de gemeente Drechtsteden, heeft het Groeimodel in haar Gemeente ingezet en deelt haar ervaringen. Daarnaast er is ruimte voor onderlinge uitwisseling. Wat werkt wel en wat werkt niet? 

Doe mee! 

Want u bent niet alleen. Iedere gemeente staat min of meer voor dezelfde uitdagingen en daardoor kunnen we met én van elkaar leren. Leert u mee? 

De sessie wordt online verzorgd via Teams. Scott Douglas, Ester van der Wiel en Monique de Bos zijn de gespreksleiders. De moderatoren van het groeimodel zijn ook betrokken via de begeleiding van break out rooms. 

Maandag 17 mei 2021 van 15.00 – 16.30 uur

Aanmelden voor deze online werksessie doet u via dit formulier.