De komende twee jaar ontwikkelen we met het project Taal werkt! een duurzame en integrale werkgeversaanpak. Hiervoor hebben we subsidie gekregen van de ministeries OCW, SZW en BZK

Mensen in praktische beroepen zijn de vakmensen die we nu en in de toekomst nodig hebben. Investeren in ontwikkeling van medewerkers met lage basisvaardigheden levert op alle fronten winst op. Onze adviseurs ondersteunen werkgevers hier graag bij!

– Thijs Dekker, projectmanager Taal werkt!

We hebben als doel dat zoveel mogelijk mensen meedoen in de samenleving, dus ook op de werkvloer. Mensen met minder of een praktische opleiding missen hiervoor soms de basisvaardigheden. Hier ligt een taak voor werkgevers. ‘Een leven lang ontwikkelen’ geldt immers voor iedereen, niet alleen voor hoogopgeleiden. Het is belangrijk om te zorgen voor een positieve cultuur waarin mensen zich kunnen ontwikkelen en aandacht te geven aan basisvaardigheden en beroepsvaardigheden. We leggen de nadruk in Taal werkt! op digitale vaardigheden, als ingang voor het ontwikkelen van alle basisvaardigheden. 

Wil jij als werkgever weten of lage basisvaardigheden spelen in jouw bedrijf? Wil je aan de slag maar weet je niet waar te beginnen? Kijk op www.taalwerkt.nl of neem contact op met een van onze adviseurs.

Vragen?

Paula Adelaar

Paula Adelaar

Adviseur Rotterdam
Naima Rath

Naima Rath

Adviseur