Mensen met minder of een praktische opleiding missen soms basisvaardigheden. Deze groep willen we helpen om op hun eigen niveau te gaan leren. ‘Een leven lang ontwikkelen’ geldt immers voor iedereen, niet alleen voor hoogopgeleiden. Wij leggen de focus in dit programma op digitale vaardigheden. Ze zijn de ingang voor het ontwikkelen van alle basisvaardigheden. 

Mensen in praktische beroepen zijn de vakmensen die we nu en in de toekomst nodig hebben. Investeren in ontwikkeling van medewerkers met lage basisvaardigheden levert op alle fronten winst op. Onze adviseurs ondersteunen werkgevers hier graag bij!

– Miriam Bosman, projectleider Taal werkt!

Taal werkt! in 2023 en 2024

  • We geven minimaal 30 presentaties over laaggeletterdheid aan individuele werkgevers en brancheorganisaties.
  • Jaarlijks ondersteunen we 50-75 werkgevers met acht uur advies en een plan van aanpak.
  • Voor twee sectoren werken we via de methode van Social Design Thinking een aanpak uit. Samen met werkgevers en doelgroepen komen we tot werkbare oplossingen en opleidingsmogelijkheden. 
  • We agenderen taalvriendelijkheid op de werkvloer via onze diverse communicatiemiddelen. Ook ontwikkelen we het platform taalwerkt.nl verder en delen we de kennis die we via dit programma opdoen. In 2023 nodigen we werkgevers uit voor een online kennissessie en in 2024 organiseren we een landelijke kennisdag.

“Basisvaardigheden zijn als een spier; als je die weinig gebruikt, verlies je het vermogen. En dat heeft gevolgen voor je ontwikkeling thuis en op je werk.”

Taal werkt! wordt gesubsidieerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Onderwijs Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Vragen?

Paula Adelaar

Paula Adelaar

Adviseur Rotterdam
Naima Rath

Naima Rath

Adviseur

Dorina Hadders

Drenthe