Wat blijkt uit het onderzoek?

Eind 2020 deden we onderzoek onder zorgprofessionals die deelnamen aan een online scholing Bespreken van laaggeletterdheid (op basis van principes motiverende gespreksvoering), met simulaties. In de simulaties oefen je je vaardigheden met een virtuele patiënt door voor een reactie te kiezen als antwoord op een uitspraak van de patiënt. Daarop ontvang je feedback. Uit het onderzoek blijkt dat deelnemers zichzelf na de scholing (heel) goed in staat achten: 

 • eenvoudig te communiceren met cliënten (92%); 
 • laaggeletterdheid te bespreken met cliënten (69%); 
 • cliënten te motiveren voor Voel je goed! (92%). 

Zij geven de scholing gemiddeld een 7,4. Hiermee hebben we ons scholingsaanbod voor professionals uitgebreid met een innovatieve online scholing die deelnemers effectief vinden en waar zij tevreden over zijn. Ondertussen hebben we de scholing aangepast op grond van de aanbevelingen en vindt 8 juni de eerstvolgende online scholing plaats voor zorgprofesssionals. 

DialogueTrainer en Andree van Emst, trainer motiverende gespreksvoering, waren betrokken bij de ontwikkeling. Bekijk hier hoe de simulaties werken.

Waarom een nieuwe online scholing in het kader van Voel je goed!?

Voel je goed! is een integrale aanpak van overgewicht en laaggeletterdheid. Deze aanpak bestaat uit individuele eet- en beweegadviezen van een dië   tist en groepslessen gezondheidsvaaardigheden van een getrainde vrijwilliger. Voel je goed! is gericht op volwassenen die willen werken aan een gezonder gewicht en moeite hebben met lezen en schrijven. De aanpak is bewezen werkzaam (Martens & Daalder, 2019) en opgenomen in de databank Gezond Leven van het RIVM. 

Tot voor kort schoolden we alleen betrokken diëtisten in het bespreken van laaggeletterdheid / motiveren voor Voel je goed! Dat deden we via het aanbieden van een fysieke workshop (op basis van principes motiverende gespreksvoering), met rollenspelen. Om de volgende redenen hebben we besloten een online variant van deze workshop te ontwikkelen, met simulaties:

 • steeds meer gemeenten zetten Voel je goed! in, waardoor er uit steeds meer verschillende delen van het land behoefte is aan scholing voor professionals;
 • steeds meer verschillende professionals (diëtisten, leefstijlcoaches, praktijkondersteuners, consulenten positieve gezondheid, etc.)  kunnen geschoold worden in het bespreken van laaggeletterdheid / motiveren voor Voel je goed!;
 • de fysieke workshop kan vaak niet doorgaan vanwege coronamaatregelen.

Hoe zit de scholing in elkaar?

De online scholing Bespreken van laaggeletterdheid bestaat uit de volgende onderdelen:

 • de e-learning Aanpak van laaggeletterdheid; 
 • een online groepsbijeenkomst over Voel je goed! en de principes van motiverende gesprekvoering en met de simulatie Eenvoudig communiceren;
 • simulaties Reflecteren en Bespreken van laaggeletterdheid / motiveren voor Voel je goed! met een virtuele patiënt;
 • een telefonische nabespreking.

De scholing geeft professionals meer kennis en vaardigheden over:

 • laaggeletterdheid;
 • Voel je goed!;
 • eenvoudig communiceren;
 • principes van motiverende gespreksvoering;
 • de introductie van contextgerichte vragen (een manier van screenen);
 • het bespreken van laaggeletterdheid en motiveren voor Voel je goed!

Meer informatie over het onderzoek of Voel je goed!?

Neem contact op met Linda Hageman, landelijk projectleider Voel je goed!
Linda Hageman

Linda Hageman

Senior Adviseur