De aanpak combineert persoonlijke eet- en beweegadviezen van een diëtist en groepslessen gezondheidsvaardigheden van een getrainde vrijwilliger. Voel je goed! is een bewezen werkzame aanpak voor laaggeletterden (Martens & Daalder, 2019) en een door het RIVM erkende succesvolle leefstijlinterventie (2020). Sinds 2018 bieden we Voel je goed! ook in de rest van Nederland aan en was er de wens om deze aanpak breder te implementeren. Dit heeft er o.a. toe geleid dat er naar andere vormen van scholing gekeken is. Er is besloten om een online versie van de scholing te ontwikkelen voor meerdere type verwijzers. Om te weten hoe deelnemers deze scholing beoordelen en hoe zij de effectiviteit ervaren, hebben we dit tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Uit het tevredenheidsonderzoek blijkt dat deelnemers gemiddeld een 7,4 geven aan de online scholing Bespreken van laaggeletterdheid. Daarnaast ervaren deelnemers de scholing als effectief. De overgrote meerderheid van de deelnemers geeft aan het einde van de scholing aan dat zij zichzelf (heel) goed in staat achten: 

  • eenvoudig te communiceren met cliënten (92%); 
  • laaggeletterdheid te bespreken met cliënten (69%); 
  • cliënten te motiveren voor Voel je goed! (92%). 

Hiermee lijkt deze vorm van scholing een goed alternatief te zijn voor de fysieke workshop Bespreken van laaggeletterdheid met rollenspellen. Op basis van de conclusies en suggesties voor verbetering uit dit tevredenheidsonderzoek kunnen er aanpassingen worden gedaan om de online scholing nog passender te maken.
 

Rapport onderzoek online scholing Bespreken

Download het onderzoek

Heb je nog vragen?

Neem contact op met een van onze adviseurs.
Linda Hageman

Linda Hageman

Senior Adviseur