Mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden, kunnen zich bij het landelijk Startpunt Ik wil leren aanmelden om te leren. Dat kan telefonisch via 0800 – 023 44 44 of digitaal via www.ikwilleren.nl. Ook vrijwilligers kunnen zich bij het startpunt aanmelden als zij mensen willen helpen hun basisvaardigheden te verbeteren.

Eerste stap naar leren

Directeur-bestuurder Geke van Velzen: “Startpunt Ik wil leren is een eerste stap naar het verbeteren van basisvaardigheden. Cursisten kunnen zich telefonisch of online eenvoudig aanmelden. Telefonisch staan onze adviseurs de mensen te woord en zorgen ze dat hun aanmelding in het startpunt wordt geregistreerd. Online gaat dat automatisch. Aanmelders worden dan vervolgens zo snel mogelijk teruggebeld door een cursusaanbieder uit de buurt.

We zorgden er in dit project voor dat er in elke gemeente een centraal meldpunt is waar de aanmeldingen van mensen die willen werken aan hun basisvaardigheden wordt bijgehouden. Voor hen is het nu makkelijk om overzicht te houden: welke aanmeldingen zijn nieuw? Wat moet er nog gebeuren? Dat is mooi, want zo zorgen we er samen voor dat mensen zo snel mogelijk aan de slag kunnen met leren. Op je eigen niveau en in de buurt.

Je kom meteen terecht bij wat je wilt weten: Wie heeft zich aangemeld en wat moet nu gedaan worden. Je kunt het zo uitgebreid gebruiken als je wilt.”

– Taalhuiscoördinator AMR Stedendriehoek

Overzichtelijk en veilig

Startpunt Ik wil leren zet deze aanmeldingen op basis van postcode klaar voor een lokaal meldpunt. Een lokaal meldpunt is vaak een Taalhuis, een bibliotheek of een school. Wanneer er een nieuwe aanmelding klaar staat in het systeem, krijgt het lokale meldpunt automatisch een melding. Daarna kunnen ze met hun account inloggen in het systeem. Ze zien dan alle aanmeldingen voor hun organisatie overzichtelijk op één plek. Zo delen we veilig en zorgvuldig persoonsgegevens met elkaar. Het Taalhuis, de school of bibliotheek neemt vervolgens contact op met de aanmelder. Ze maken samen een afspraak om te bespreken welk aanbod het best past en wanneer iemand kan beginnen. Lokale aanmeldpunten met een account kunnen vanaf vandaag volledig gebruik maken van Startpunt Ik wil leren.

Bekijk de uitleganimatie voor lokale aanmeldpunten.

Input Taalhuizen

Een lokaal aanmeldpunt is vaak een Taalhuis. We vroegen hen daarom tijdens de ontwikkeling regelmatig om input. Zo namen zij bij de start van het project deel aan een sessie Social Design Thinking. En gaven ze in de eindfase feedback op het systeem.

Het ziet er heel goed uit. Het is een herkenbaar en duidelijk systeem. Het werken in de aanmelding vind ik heel duidelijk. Fijn om ook notities toe te kunnen voegen bij een aanmelding!

– Coördinator Taalnetwerk Vught, Boxtel en Sint‑Michielsgestel

Doorverwijzen naar Startpunt Ik wil leren

Vermoed je dat iemand moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden? En wil diegene lokaal aan de slag met leren? Verwijs dan door naar het landelijke Startpunt Ik wil leren. Lees op www.lezenenschrijven.nl/startpuntikwilleren hoe je dat het beste kunt doen.

Meer bereik

Om meer mensen te bereiken, vooral NT1’ers, brengen we in januari de mogelijkheden om door te verwijzen onder de aandacht bij maatschappelijke organisaties. Dan doen we met een gerichte campagne. Daarnaast is ook onze lokale campagnelijn Ik wil leren nog steeds beschikbaar. Ter gelegenheid van de lancering van Startpunt Ik wil leren, geven we een extra impuls aan een aantal lokale campagnes die dit jaar liepen, om het bereik te vergroten.

Stichting Lezen en Schrijven beheert het Startpunt Ik wil leren. Wij geven zelf geen cursussen voor laaggeletterden. Dit project wordt gefinancierd door programma Tel mee met Taal (2020-2024). Daarin staat het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid centraal. De ministeries van OCW, SZW, VWS en BZK werken samen binnen dit programma.

Meer weten over dit project?

Neem contact op met onze projectleider.

Marten Groen

Senior Adviseur