Wat is het

Ik wil leren is een campagnelijn die beschikbaar is voor taalnetwerken. Deze campagnelijn helpt laaggeletterden te bereiken.

Hoe werkt het

Taalnetwerken kunnen Ik wil leren lokaal op maat maken. Dit maakt de materialen toegankelijk en zorgt voor herkenbaarheid bij de doelgroep. Er zijn een handleiding en een toolkit met materialen beschikbaar. In deze toolkit zitten materialen als posters, folders, formulieren en (online) advertenties). Het aanmeldformulier op www.ikwilleren.nl is een onderdeel van de campagnelijn Ik wil leren. 

Aan de slag met Ik wil leren?

Neem contact op met onze adviseurs.

Communicatie