Met Steven kunnen we laaggeletterdheid nog beter onder de aandacht brengen bij ouders. Ongeveer 1 op de 9 ouders met minderjarige kinderen is laaggeletterd. Hun kinderen hebben meer risico om later zelf laaggeletterd te worden. Signalen van laaggeletterdheid herkennen bij zichzelf of bij andere ouders, is de eerste stap om het onderwerp bespreekbaar te maken. Steven, vader van een 8-jarige zoon, weet hoe belangrijk én leuk het is om als ouder betrokken te zijn bij de taalontwikkeling van zijn zoon. 

Voortzetting

Steven en zijn vrouw Jamie deden in februari al mee aan ‘LINGO Vips’. Het Net 5-spelprogramma besteedde een week aandacht aan laaggeletterdheid. Het prijzengeld dat ‘LINGO Vips’ opleverde, ging naar ons voor de aanpak van laaggeletterdheid. In juni was Steven jurylid voor de Taalheldenprijs 2023. Prinses Laurentien reikte de prijs onder meer uit aan mensen die op latere leeftijd alsnog beter leren lezen en schrijven. Het ambassadeurschap van Steven voelt als ideale volgende stap van die prettige samenwerking. Naast Steven zetten drie andere bekende Nederlanders zich in als onze ambassadeurs: presentatoren Anita Witzier en Kees Tol en liedjesschrijver en zanger René Karst. Met regelmaat zetten zij zich voor ons in, zoals bij de Week van lezen en schrijven.

Bijna magie

Steven: “Altijd als ons zoontje er zin in had, las ik hem verhalen voor. Heerlijk was dat. Zo'n klein kindje die vól spanning afwacht hoe een verhaal afloopt. Je kan het bijna magisch noemen. Vroeger heb ik er nooit echt bij stilgestaan dat dit helemaal niet vanzelfsprekend is voor veel ouders om mee te maken. Dat zij, omdat ze moeite hebben met lezen en schrijven, het voorlezen ontwijken. Het moet verdrietig zijn om je kinderen niet te kunnen bieden wat je hen wilt bieden. Ik wil door mijn naam aan de stichting te verbinden meer mensen bereiken die laaggeletterd zijn. Al is het maar één ouder die voor het slapen gaan tóch kan voorlezen. Dan zeg ik: dit is het meer dan waard.”
 

Geke van Velzen, directeur-bestuurder: “We zoeken steeds nieuwe manieren om mensen die moeite hebben met lezen en schrijven te bereiken. In het bijzonder laaggeletterde ouders, omdat zij laaggeletterdheid vaak doorgeven aan hun kinderen. Veel ouders met minderjarige kinderen, beseffen niet eens welke rol zij hebben in de taalontwikkeling van hun kinderen. Steven Kazàn kan deze ouders weer vanuit een hele andere invalshoek bereiken. Op die manier vestigt hij de aandacht op hoe belangrijk kunnen lezen en schrijven, maar ook kunnen rekenen en digitaal vaardig zijn, is voor hun verdere leven.”

Meer weten?

Neem contact op met onze persvoorlichter.

Jan-Willem Heijkoop

Senior persvoorlichter/woordvoerder