De denktank – onder leiding van de SER – pleit voor een concreet herstelplan voor tijdens en na de coronacrisis. In het advies is veel aandacht voor ondernemers, werknemers en kwetsbare groepen in onze samenleving, zoals laaggeletterden. De denktank pleit in haar advies ook voor een verdere versterking van het Leven Lang Ontwikkelen-beleid. Daar horen scholingstrajecten voor het verbeteren van basisvaardigheden van volwassenen bij. 

Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen en Schrijven: “We zijn onder de indruk van dit advies. Het heeft een brede focus, maar er is gelukkig ook veel aandacht voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Scholing is de sleutel tot succes in deze snel veranderende en onzekere tijd. Voor succesvol Leven Lang Ontwikkelen is het belangrijk dat er bij de intake voor scholing goed gescreend wordt op laaggeletterdheid. Het is goed om te lezen dat de denktank ook het goed toerusten van uitvoeringsinstanties benoemd. Alleen dan kan iedereen, en dus ook die grote groep laaggeletterden, een passend scholingstraject starten en gemakkelijker een baan vinden of van baan veranderen indien nodig.” 

Daarnaast vraagt het advies aandacht voor eenvoudige en intensieve communicatie om de naleving van de coronamaatregelen te versterken. “Het is ontzettend belangrijk dat iedereen in Nederland begrijpt wat de maatregelen en de steunpakketten voor hen betekenen. Daarom heeft Stichting Lezen en Schrijven al vanaf het begin van de coronacrisis aangedrongen op duidelijke communicatie, zoals de Persconferentie in Eenvoudige Taal. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat iedereen de maatregelen kan lezen en begrijpen”, aldus Geke van Velzen.