Zij hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. Ook wilden zij graag meer weten over de lokale politiek. Daarom waren er 16 Utrechtse vrouwelijke kandidaat-raadsleden aanwezig waarmee zij in gesprek konden gaan. Op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart zijn namelijk de gemeenteraadsverkiezingen. Samen met Bibliotheek Neude in Utrecht, Gemeente Utrecht, ProDemos en Utrechtse Taal- en Digitaalpartners vinden we het belangrijk dat alle vrouwen meedoen in de samenleving. In Nederland hebben vrouwen sinds 1919 stemrecht. Het is van belang dat zij daar gebruik van maken.  

Voorrecht  

Burgemeester Sharon Dijksma opende de bijeenkomst. Ze gaf aan dat stemmen een voorrecht is. “Dankzij de Utrechtse Clara Wichmann hebben wij vrouwen sinds 1919 het recht om te kiezen wie onze volksvertegenwoordigers zijn. Ik ben blij dat Stichting Lezen en Schrijven er vandaag is. De stichting zet zich al jarenlang in om laaggeletterdheid op de agenda te krijgen en te houden. Het is onze taak om er samen voor te zorgen dat we laaggeletterdheid bespreekbaar maken en naar oplossingen zoeken", vertelde de burgemeester.

Burgemeester Sharon Dijksma

Ook de kandidaat-raadsleden van verschillende Utrechtse politieke partijen vertelden tijdens deze bijeenkomst wat hun partij doet voor mensen die moeite hebben met basisvaardigheden. Na deze korte kennismaking konden de Utrechtse vrouwen om de tafel met de kandidaat-raadsleden om vragen te stellen over de voor hun belangrijke thema’s, zoals onderwijs, veiligheid op straat kwaliteit van de woonomgeving.

Laaggeletterdheid  

Er zijn in Nederland 2,5 miljoen volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. In Utrecht is dat 1 op de 10. De bijeenkomst stond daarom in het teken van het hebben van voldoende basisvaardigheden, zoals lezen en schrijven. Vaak bestaan de verkiezingsprogramma’s uit lange teksten met moeilijk zinnen. Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen en Schrijven: “Laaggeletterden vinden het vaak moeilijk om mee te doen in de samenleving. Vandaag gaat het over een belangrijk onderdeel in onze democratie: stemmen. Het is heel fijn en belangrijk dat er een bijeenkomst is over de verkiezingen. Dat je in plaats van een dik verkiezingsprogramma te lezen, je vragen direct kunt stellen aan de kandidaat-raadsleden. Juist als je veel mensen wil bereiken, is het belangrijk om in eenvoudige taal op te schrijven waar je eigenlijk voor staat. Gelukkig is er al een aantal partijen die in duidelijke, korte zinnen hun verkiezingsprogramma heeft opgeschreven. We hopen dat we dat de komende jaren steeds meer zien.”   

Stem

Yvonne is één van die 2,5 miljoen laaggeletterden. “In mijn jeugd ben ik gepest, omdat ik niet goed mee kon komen. Taal betekent voor mij een opening naar buiten. Door op latere leeftijd op taalles te gaan, is de wereld voor mij geopend. Ik heb mijn eigenwaarde teruggekregen. Ik ben al jaren geïnteresseerd in de politiek. Ik heb eens in een boom gezeten om te voorkomen dat hij gekapt werd. Dat is niet gelukt, maar ik heb mijn stem gebruikt. Zo kwam ik in aanraking met politieke partijen en ben ik met ze in gesprek gegaan. Nu geef ik gemeenten ook vaak advies over eenvoudigere, duidelijke taal. Wij hebben de politiek nodig, maar de politiek heeft ons ook nodig. Daarom laat ik nu altijd van me horen en breng ik ook mijn stem uit bij de gemeenteraadsverkiezingen."  

Bibliotheek  

Deirdre Carasso, directeur Bibliotheek Utrecht, vertelde alle aanwezigen over het belang van de bibliotheek. “De bibliotheek is niet alleen een plek met boeken en informatie. Het is ook een plek voor democratie. De bibliotheek is van en voor iedereen. Lezen en schrijven is belangrijk om mee te kunnen doen in de maatschappij, maar stemmen ook. Stemmen is een recht dat niet zo vanzelfsprekend is. Ik roep iedereen op om echt gebruik te maken van hun stemrecht. Lokale democratie is ongelofelijk belangrijk. Ook vrouwen hebben macht met hun stem. Dus gebruik deze.”   

Raadsleden Utrecht Gemeenteraadsverkiezingen