In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Daardoor hebben ze ook vaak moeite met een computer of een smartphone. Om ervoor te zorgen dat zij allemaal aan de samenleving mee kunnen doen, vragen we het Nederlandse publiek, taalnetwerken en bedrijven om tijdens de Week van lezen en schrijven in actie te komen.

Ook gemeenten kunnen zich dit jaar actief verbinden met de Week van lezen en schrijven. Met behulp van de materialen uit de Toolkit kunnen gemeenten tijdens de Week laten zien hoe zij zich inzetten voor de aanpak van laaggeletterdheid. We kunnen advies geven over de beste manier om dit aan te pakken. Logo’s van deelnemende gemeenten worden op deze website geplaatst.