Dit jaar begint de Week van lezen en schrijven op de internationale dag van de Alfabetisering: donderdag 8 september. Hou deze website en onze nieuwsbrief in de gaten voor regelmatige updates.

Doe mee

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Daardoor hebben ze ook vaak moeite met een computer of een smartphone. Om ervoor te zorgen dat zij allemaal aan de samenleving mee kunnen doen, vragen we het Nederlandse publiek, taalnetwerken en bedrijven om tijdens de Week van lezen en schrijven in actie te komen.

Ook gemeenten kunnen zich dit jaar actief verbinden met de Week van lezen en schrijven. Met behulp van de materialen uit de Toolkit kunnen gemeenten tijdens de Week laten zien hoe zij zich inzetten voor de aanpak van laaggeletterdheid. We kunnen advies geven over de beste manier om dit aan te pakken. Logo’s van deelnemende gemeenten worden op deze website geplaatst. Meer weten? Neem dan contact op met je lokale adviseur van Stichting Lezen en Schrijven of stuur een mail naar mariekevellinga@lezenenschrijven.nl

Door acties en activiteiten te organiseren voor verschillende doelgroepen bereiken we zo veel mogelijk mensen. We hebben deze Week extra aandacht voor ouders en jongeren. Kom jij ook in actie? Bekijk hieronder wat je kunt doen!  

Ik wil iets organiseren voor:

Heb je nog vragen?

Communicatie