De Week van lezen en schrijven begint op Wereldalfabetiseringsdag. Dat is dit jaar op zondag 8 september. Samen met partners uit het hele land vragen we tot en met 15 september extra aandacht voor laaggeletterdheid. 

Gedurende de zomer vind je op deze pagina de nieuwe materialen voor 2024. 

Materialen 2024

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Daardoor hebben ze ook vaak moeite met een computer of een smartphone. Om ervoor te zorgen dat zij allemaal aan de samenleving mee kunnen doen, vragen we het Nederlandse publiek, taalnetwerken en bedrijven om tijdens de Week van lezen en schrijven in actie te komen.

Ook gemeenten kunnen zich dit jaar actief verbinden met de Week van lezen en schrijven. Met behulp van de materialen uit de Communicatie Toolkit kunnen gemeenten tijdens de Week laten zien hoe zij zich inzetten voor de aanpak van laaggeletterdheid. We kunnen advies geven over de beste manier om dit aan te pakken. Meer weten? Neem dan contact op met je lokale adviseur van Stichting Lezen en Schrijven.

Ik wil iets organiseren voor:

Heb jij al activiteiten op de planning staan voor de Week van lezen en schrijven?

Geef ze dan door via communicatie@lezenenschrijven.nl. Vanaf de zomer zullen alle activiteiten hier in een overzicht te downloaden zijn.

WvLES gemeenten die meedoen

Heb je nog vragen?

Communicatie