In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Het missen van deze basisvaardigheden heeft veel gevolgen. Het maakt het lastig om een baan te vinden. Ook zorgt het voor minder grip op geldzaken en een slechte gezondheid.

Krachten bundelen

Sinds 2020 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de aanpak van laaggeletterdheid. Daaronder vallen de ontwikkeling, uitvoering en monitoring van een aanpak waarin laaggeletterden worden gevonden en opgeleid. Dat is een grote opdracht. Gelukkig staan gemeenten er niet alleen voor. In de ‘Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024’ vroeg de Rijksoverheid ons gemeenten te ondersteunen bij de opzet en uitvoering van de aanpak van laaggeletterdheid. Wij ondersteunen gemeenten daarom als onafhankelijke adviseur bij beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering, we stimuleren innovatie en delen kennis. We doen dat vanuit ons landelijke ondersteuningsprogramma Aanpak Laaggeletterdheid in Gemeenten.

Overzicht van ons ondersteuningsaanbod voor gemeenten

Integrale aanpak

Om zoveel mogelijk laaggeletterden te bereiken en op te leiden, is een integrale aanpak belangrijk. Want laaggeletterdheid staat niet op zichzelf. Het raakt onder andere aan gezondheid, werk en financiële zelfredzaamheid. We stimuleren gemeenten daarom samen te werken met het onderwijs, welzijns- en vrijwilligersorganisaties en de gezondheidszorg. Elke arbeidsmarktregio beschrijft in een regioplan hoe zij op een effectieve en duurzame manier laaggeletterdheid aanpakken.

Samen op weg naar een succesvolle aanpak

Om gemeenten zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, heeft elke arbeidsmarktregio een eigen adviseur van Stichting Lezen en Schrijven. Met hem of haar kunnen gemeenten overleggen wat de lokale behoeften en wensen zijn en bepalen hoe wij kunnen helpen. Samenwerkingsafspraken worden vastgelegd en jaarlijks geëvalueerd, zodat voor alle partijen duidelijk is wat er van hen wordt verwacht. Hoe de ondersteuning er concreet uitziet, verschilt per gemeente. Wij werken vraaggericht en passen ons aan de lokale situatie aan.

Goed om te weten

Aan onze ondersteuning zijn geen kosten verbonden. Valt uw ondersteuningsvraag buiten de activiteiten en diensten van het ondersteuningsaanbod of heeft u als gemeente behoefte aan meer ondersteuning (capaciteit) dan binnen het ondersteuningsprogramma beschikbaar is? Wij bespreken graag op welke manier en tegen welke vergoeding wij u toch kunnen ondersteunen. Neem contact op met uw regionale adviseur.

Contact

Vind een adviseur in uw regio Onze regionale adviseurs