Om zoveel mogelijk mensen die moeite hebben met basisvaardigheden bereiken, is het belangrijk dat gemeenten aan de slag gaan met integraal beleid. Want laaggeletterdheid hangt samen met veel beleidsthema’s in het sociaal domein. Het raakt bijvoorbeeld aan financiële zelfredzaamheid, werk en gezondheid. Met integraal beleid kun je de samenwerking tussen de verschillende beleidsterreinen verbeteren. Hoe pak je dit aan? Door mee te doen aan ons Maatwerktraject integrale aanpak laaggeletterdheid. 

Wat is het Maatwerktraject? 

  • Het Maatwerktraject is een interventie die gemeenten helpt om vanuit meerdere beleidsterreinen de aanpak van basisvaardigheden met elkaar te verbinden. Daarbij kijken we naar de specifieke behoefte van elke gemeente.  
  • Samen met de Universiteit Utrecht (USBO) ontwikkelden we een model dat de basis is voor ons Maatwerktraject. Dit model brengt in kaart waar in een gemeente de betrokkenheid, middelen en ondersteuning aanwezig zijn om op een structurele manier aan de slag te gaan met basisvaardigheden. 
  • Voor de ontwikkeling van het model werkten we in 2022 samen met 5 gemeenten die hun ervaringen deelden. 
  • Al 28 gemeenten startten met ons Maatwerktraject integrale aanpak (peildatum december 2023). 

Ervaring uit de praktijk

Gemeente Borne startte 1,5 jaar geleden met ons Maatwerktraject. Beleidsadviseur sociaal domein Annette Zwiep en beleidsmedewerker sociaal domein Marit Vrerink van gemeente Borne delen hun ervaringen in een praktijkvoorbeeld: “Het Maatwerktraject integrale aanpak laaggeletterdheid was het duwtje in de rug dat we nodig hadden”.

Wat levert het Maatwerktraject op? 

Afhankelijk van de vraag waarmee de gemeente aan de slag gaat, kan het Maatwerktraject het volgende opleveren: 

  • Inzicht welke beleidsterreinen binnen jouw gemeente de meeste kans bieden voor een effectieve integrale aanpak. 
  • Meer draagvlak binnen de gemeente voor een integrale aanpak van laaggeletterdheid. 
  • Concrete acties om de integrale aanpak binnen een gemeente in 10 maanden te verbeteren. 
  • Een netwerk van gemeenten en adviseurs die samen leren, innoveren en kennisdelen. 
  • Meer regie en sturing op de integrale aanpak van laaggeletterdheid binnen een gemeente. 
  • Een verbetering van de integrale aanpak van laaggeletterdheid binnen het gekozen beleidsdomein. 
Annelies van der Laan

“Het Maatwerktraject geeft overzicht en helpt je focus aan brengen. We weten nu beter waar we aan moeten werken.”

– Annelies van der Laan - beleidsadviseur Gemeente Assen

Kennisblad met meer informatie 

In het kennisblad vind je meer informatie over het Maatwerktraject. We laten hierin zien waarom een integrale aanpak belangrijk is, wat het traject (op maat) inhoudt en wat het oplevert. Bekijk het kennisblad hier. 

Kennisblad Maatwerktraject integrale aanpak laaggeletterdheid

Samen aan de slag  

Heb je interesse om mee te doen met het Maatwerktraject? Meld je dan aan via onze adviseur in jouw regio. Het maakt niet uit hoe ver jouw gemeente al is met de integrale aanpak van laaggeletterdheid. 

Meer weten?

Aleida Berghorst

Adviseur