Het missen van deze basisvaardigheden heeft veel gevolgen. Het maakt het lastig om een baan te vinden. Ook zorgt het voor minder grip op geldzaken en een slechte gezondheid. In het bereiken en activeren van laaggeletterden is een sleutelrol weggelegd voor gemeenten. In de ‘Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024’ heeft de Rijksoverheid Stichting Lezen en Schrijven gevraagd gemeenten te ondersteunen bij de opzet en uitvoering van de aanpak van laaggeletterdheid.

Sleutelrol voor gemeenten

Een integrale aanpak moet ertoe leiden dat meer laaggeletterden worden bereikt en opgeleid. Hierbij werken gemeenten samen met partijen in onderwijs, welzijn, vrijwilligersorganisaties en gezondheidszorg. Elke arbeidsmarktregio beschrijft in een regionaal programma hoe een effectieve aanpak van laaggeletterdheid wordt gerealiseerd.

Naar een succesvolle aanpak

Het ontwikkelen, uitvoeren en monitoren van de aanpak van laaggeletterdheid is een grote opdracht. Samen met u gaan we graag gericht aan de slag om laaggeletterdheid aan te pakken.

Goed om te weten:

Aan de ondersteuning van Stichting Lezen en Schrijven zijn geen kosten verbonden. De ondersteuning leggen wij vast in samenwerkingsafspraken die jaarlijks worden geëvalueerd.

Valt uw ondersteuningsvraag buiten de activiteiten en diensten van het ondersteuningsaanbod of hebt u behoefte aan meer ondersteuning (capaciteit) dan binnen het ondersteuningsprogramma beschikbaar is? Wij bespreken graag op welke manier en tegen welke vergoeding wij u de ondersteuning toch kunnen bieden.

Contact

Vind een adviseur in uw regio Onze adviseurs