Beleidsanalyse

Veel gemeenten willen laaggeletterdheid integraal aanpakken vanuit het sociaal domein. Dat is een goede keuze. Het sociaal domein is een belangrijke vindplaats van laaggeletterden. Met een integrale aanpak kun je meer laaggeletterden vinden en motiveren. Bovendien blijkt uit onderzoek dat werken aan basisvaardigheden de zelfredzaamheid van mensen vergroot. Maar, een integrale aanpak van laaggeletterdheid realiseren blijkt in de praktijk vaak ingewikkeld. Wij helpen gemeenten hierbij door een beleidsanalyse te maken.  

Roermond

In Midden-Limburg maakten we voor iedere gemeente een beleidsanalyse. Met de uitkomsten konden de 7 gemeenten een nieuwe aanpak laaggeletterdheid formuleren. En die vertalen naar lokale integrale uitvoeringsplannen. 

Alle gemeenten gaan aan de slag met structurele screening en camouflage aanbod. Zo kan het taalnetwerk op specifieke doelgroepen focussen. En meer laaggeletterden vinden. De aanbevelingen zijn overgenomen en verder uitgewerkt in het Regionaal Programma Volwasseneneducatie en Laaggeletterdheid Midden-Limburg 2021-2024.  

Benieuwd naar alle uitkomsten? Download hieronder het praktijkvoorbeeld.

Praktijkvoorbeeld Beleidsanalyse in Roermond

Meer weten over dit praktijkvoorbeeld?

Neem contact op met onze adviseur.

Aleida Berghorst

Adviseur