Probleem / aanleiding

Veel gemeenten hebben de ambitie om laaggeletterdheid integraal aan te pakken vanuit het sociaal domein. Dat is een goede keuze. Het sociaal domein is een belangrijke vindplaats van laaggeletterden.  

Door in te zetten op een integrale aanpak van laaggeletterdheid vanuit het sociaal domein kun je meer laaggeletterden vinden en motiveren. Bovendien blijkt uit onderzoek dat werken aan basisvaardigheden de zelfredzaamheid van mensen vergroot.    

Het realiseren van een integrale aanpak van laaggeletterdheid blijkt in de praktijk vaak ingewikkeld. Wij kunnen gemeenten hierbij helpen door een beleidsanalyse te maken.  

Doel

Een scherpe beleidsanalyse kan een krachtig instrument zijn. Je leert daarmee wat belangrijk is voor uw gemeente. Het maakt inzichtelijk waar in het sociaal domein kansrijke koppelkansen liggen die aansluiten bij de laaggeletterden in je gemeente. Ook maakt een beleidsanalyse inzichtelijk op welke manier de aanpak van laaggeletterdheid bijdraagt aan de realisatie van beleidsdoelen in het sociaal domein. 

Zo brengen we focus aan in de aanpak van laaggeletterdheid en wordt het gemakkelijker om een integrale aanpak van laaggeletterdheid te realiseren. 

Aanpak

Een beleidsanalyse maken we op verzoek van een gemeente. Samen met onze regionale adviseur bepaalt u als gemeente de vragen en scope van de analyse. Onze adviseur bestudeert de beleidsplannen en beantwoordt de analysevragen in een rapport. Dit rapport bevat ook concrete aanbevelingen om de integrale aanpak van laaggeletterdheid te verstevigen.    

 

Meer weten over deze interventie?

Neem contact op met een adviseur in je regio. Onze regionale adviseurs