Je bent werkgever en een belangrijke partner in de aandacht voor basisvaardigheden op de werkvloer. Je staat dicht bij je mensen en kunt herkennen of dit speelt. Je hebt ook grote (financiële) voordelen als uw medewerkers taal-, reken- of digi-vaardiger worden.

Wil je weten of er knelpunten op het gebied van basisvaardigheden zijn binnen je bedrijf? Of vraag je je af wat basisvaardigheden zijn en hoe dit invloed heeft op je bedrijf? Het Groeimodel Werkgevers helpt jebij het vinden van het antwoord op dergelijke vragen.

Samen met de Universiteit Utrecht (departement Bestuurs- & Organisatiewetenschap, USBO ontwikkelen we een inventarisatie- en interventiemodel dat werkgevers helpt tot actie over te gaan. 

Wat die actie is bepaal je zelf: van eerste bewustwording van de impact van laaggeletterdheid op je organisatie tot concrete en duurzame acties voor medewerkers, werkprocessen of communicatie.

Het Groeimodel Werkgevers heeft vier stappen:

  1. Inventariseren: snel en scherp inventariseren in hoeverre er sprake is van laaggeletterdheid in jouw bedrijf, hoe actief en passend de huidige aanpak is, en wat de meerwaarde kan zijn van een extra of andere inzet.
  2. Urgentie, waar zit het grootste probleem: bepalen van de dringendste problemen op de werkvloer. Vervolgens bepalen we een passende aanpak. Je krijgt hiermee informatie waarmee je anderen in je bedrijf kunt informeren en besluiten kunt nemen.
  3. Handvatten: Je krijgt op basis van jouw situatie instrumenten en aanknopingspunten voor  de aanpak binnen je bedrijf. Daarbij word je begeleid door een adviseur van Stichting Lezen en Schrijven.
  4. Stimuleren andere werkgevers en beleidsmakers: Het Groeimodel Werkgevers helpt jou. Daarnaast helpt het je ook om andere werkgevers te motiveren om aan de slag te gaan. En zorgen wij dat landelijk beleid en onderzoek gebruik maken van de resultaten van dit model. Om zo beleid beter te laten aansluiten op de praktijk. Daarom vragen we werkgevers na drie tot zes maanden hoe de aanpak is verlopen en wat het resultaat is.

Het ultieme succes van het model is uiteindelijk de mate waarin je daadwerkelijk actief aan de slag gaat met basisvaardigheden binnen je organisatie.

Meer weten over dit project?

Neem contact op met onze adviseur.

Ester van der Wiel

Participatie en werk