Er waren sessies voor beleidsmakers, werkgevers, professionals die (veel) contact hebben met laaggeletterden en voor (taal)vrijwilligers. In elke sessie stond een ander onderwerp centraal.

Via onderstaande knoppen kan je de sessies terugkijken en vind je aanvullende informatie.