Ouders leren over de (taal)ontwikkeling van hun kind, over activiteiten op school en hoe zij hieraan kunnen bijdragen. Door Voor jou en je kind! worden ouders indirect zelf ook (taal)vaardiger. Zij kunnen hun kind daardoor beter helpen. Zo hebben zowel ouder als kind profijt van deze lessen. Voor jou en je kind! wordt succesvol ingezet in Oosterhout. Taalhuiscoördinator Lonneke van Eeten vertelt welke stappen ze daarvoor heeft gezet.

Selecteren en benaderen scholen

De aanpak is gestart met uitleg door Esther de Vries van Stichting Lezen & Schrijven. Lonneke: “Zij vertelde welke stappen we moesten nemen. De eerste stap was scholen benaderen om te vertellen over Voor jou en je kind!. De scholen waren allemaal enthousiast maar tijd was soms een probleem. Eén school wilde echt aan de slag. Zij hebben de ruimte, een enthousiaste locatiedirecteur en een contactouder via wie we veel ouders konden bereiken. We merkten al snel dat kinderopvang onmisbaar was, dat hebben we samen met de school geregeld. Het is dus goed hier vooraf over na te denken.”

Opleiden vrijwilligers

De vrijwilligers zijn geworven uit de bestaande groep getrainde taalvrijwilligers en de Voorleesexpress. “Deze vrijwilligers hebben een training gevolgd van vier bijeenkomsten. De trainer heeft heel goede uitleg gegeven: hoe je het materiaal gebruikt, hoe je een groepsgesprek aan gaat, hoe je omgaat met talige en culturele verschillen en wat je in een les aan bod laat komen. De vrijwilligers worden ondersteund en gefaciliteerd door mij en krijgen input van een docent van de school. Enkele van de vrijwilligers zijn zelf docent (geweest). Ze zien elkaar regelmatig bij overleggen zodat ze ideeën kunnen uitwisselen. Het zijn heel ervaren maar ook nieuwsgierige vrijwilligers die zelf op zoek gaan naar de mogelijkheden.”

Werven deelnemers

De school heeft de ouders uitgekozen. “Dit zijn laagtaalvaardige ouders of ouders met kinderen die een taalachterstand hebben. De ouders zijn benaderd door de docenten of de contactouder. Zij belden ook ouders na als ze er niet waren. In het begin waren er veel wisselingen in de groep. Na een tijdje raakten ze vertrouwd met elkaar en kwamen ze steeds terug. Nu is het een vaste groep van tien deelnemers en er start een tweede groep. Er zijn echt vriendschappen ontstaan tussen ouders, ze zoeken elkaar ook op buiten de school.”

Inhoud samenstellen

In de cursus worden de thema’s van Voor jou en je kind! behandeld en er zit een talige component in. “De vrijwilligers zijn eerst begonnen met kennismaken en de behoeftes inventariseren. De boekjes zijn steeds de leidraad, het uitgangspunt waar het gesprek over gaat. Daaromheen zijn er talige oefeningen. De school deelt voor de ouders relevante info, zoals nieuwsbrieven, informatie over waar de kinderen in de klas aan werken, uitleg over de overgang naar de middelbare school en ouderapps en communicatiesystemen zodat de vrijwilligers dit aan bod kunnen laten komen in de lessen. Ook zijn de ouders op bibliotheekbezoek geweest. Ik vind Voor jou en je kind! echt een superprogramma voor een gezinsaanpak, omdat je op de school zit met de ouders en je dus samen zowel kind als ouders in beeld hebt.”

Uitbreiden van het netwerk

Inmiddels zijn er meerdere scholen gestart. “Omdat de cursus op de eerste school een succes was, hebben zich via mond-tot-mondreclame meerdere scholen aangemeld. Bij een school hebben we een koppeling gemaakt met ‘de Brede Buurt’. De gemeente geeft de Brede Buurt opdracht om gezamenlijk aanbod te creëren voor de bewoners in de wijk. Omdat het een wijk betreft waar veel mensen wonen die moeite hebben met lezen en schrijven, hebben we ervoor gekozen om voor deze doelgroep een gezamenlijk activiteitenaanbod op te zetten met Voor jou en je kind! als uitgangspunt. De partners waar we mee samenwerken in de Brede Buurt zijn Moove (sportcoaches) en H19 (centrum voor de kunsten). We nemen themaboekjes uit Voor jou en je kind! die over gezondheid, eten, fit zijn, knutselen en gevoelens gaan. Daar hebben we een programma op gemaakt. Dat wordt heel leuk! Move en H19 geven uitleg over creatieve en bewegingsactiviteiten voor kinderen. We gaan met moeders naar het zwembad en geven uitleg over het belang van zwemmen. Op de woensdagmiddagen willen we enkele activiteiten voor moeder én kind organiseren.”

Successen vieren

Onlangs hebben de dames van de eerste cursus als afronding van het jaar zichzelf gepresenteerd. “Zij hebben ook een certificaat gekregen. De vrouwen waren super trots! Dat was heel leuk. De deelnemers én vrijwilligers zijn erg enthousiast en wilden allemaal door. De scholen merken dat de ouders heel betrokken zijn, ze vinden het fijn dat de ouders steeds terug komen en in beeld zijn. Er vindt ook een kruisbestuiving plaats omdat de Voorleesexpress en het Taalhuis worden gepromoot onder de ouders.”

Meer weten?

Een ander voorbeeld waar Voor jou en je kind! succesvol wordt ingezet is in Helmond, dit voorbeeld lees je hier.

Meer weten over de aanpak in West-Brabant? Neem dan contact op met Ernestine Schipper via ernestineschipper@lezenenschrijven.nl. Meer weten over Voor jou en je kind!? Neem dan contact op met Esther de Vries via estherdevries@lezenenschrijven.nl.

Ernestine Schipper

Programmamanager