Bij de Hogeschool Utrecht krijgt een groep van 15 à 20 schoonmaakmedewerkers van Asito wekelijks les in taal en digitale vaardigheden. Eén uur onder werktijd en één uur in de eigen tijd. De lessen vinden plaats op universiteitscomplex de Uithof, in de lokalen die zij dagelijks schoonmaken. Derdejaars Social Work studenten van de Hogeschool Utrecht verzorgen het taaldeel, en studenten van het ROC nemen de digitale vaardigheden voor hun rekening. Radj Ramcharan, onze adviseur in Utrecht: ‘Het lijkt simpel, maar het is ook simpel. Alles is eigenlijk al aanwezig. We máken het soms moeilijk.’  

Aanleiding

Voor de gemeente Utrecht is laaggeletterdheid een belangrijk thema. Daarom wil zij Utrechtse werkgevers stimuleren, om in de taal en digitale vaardigheden van hun medewerkers te investeren. Op verzoek van de gemeente ging Radj in gesprek met werkgevers.  Al snel bleek Asito, een grote werkgever in de schoonmaakbranche, heel geïnteresseerd. 

Steeds meer digitaal en onderling begrip 

Net als bij veel andere bedrijven, gaat er bij Asito steeds meer digitaal. Een digitale nieuwsbrief, een digitale salarisstrook, een app waarin je je vakantie moet invullen en ga zo maar door. Maar sommige medewerkers hebben niet eens een emailadres. Ook op het gebied van taalvaardigheid is er nog veel te winnen. Er zijn bijvoorbeeld medewerkers die het moeilijk vinden om een korte brief te schrijven naar hun voorman- of vrouw. Of hen in een gesprek goed duidelijk te maken wat ze bedoelen. Kortom, investeren in taal en digitale vaardigheden levert iedereen wat op: de werkgever én de werknemer.  

Aanbod dat aanspreekt en oprechte interesse 

‘We zijn praktisch begonnen’ zegt Radj. ‘De studenten vragen wat de deelnemers willen leren, en dat  verbinden we aan het dagelijks leven. Eén moeder wilde haar kind kunnen voorlezen, een ander wilde salarisstroken digitaal bekijken. Maar we kregen ook vragen als: hoe schrijf ik een mail, hoe verstuur ik een appje, hoe werkt Magister etc.’. Het is bijzonder te zien hoe de studenten en deelnemers elkaar helpen en inspireren. De studenten vervullen hun stage op een zinvolle manier, en de deelnemers zijn blij met de praktische hulp op het gebied van taal en de computer.   

De werkelijkheid 

Het is een mooi idee; één uur in je eigen tijd en één uur onder werktijd. Radj glimlacht: ‘Maar na een uur zijn ze weg hoor..! Nu is het interessant om te kijken hoe wij de deelnemers zo ver kunnen krijgen dat ze zich inschrijven bij het Taalhuis.’ Ze zijn wél lid geworden van de bieb. Dat is winst. Radj: ‘Daarmee doorbreken we de vicieuze cirkel van kinderen die opgroeien in een taalarme omgeving.’ Asito ziet de meerwaarde en wil investeren, maar kampt tegelijk met een probleem. Capaciteit. Radj: ‘Asito wil eigenlijk mensen intern opleiden, zodat zij zelf les kunnen geven in basisvaardigheden. Daarmee creëren ze meer en blijvende aandacht voor de belangrijke rol die taal speelt op de werkvloer. Maar dat is op dit moment geen optie. Er is gewoonweg te weinig personeel.’  

We stoppen hier niet 

Ondanks de huidige personeelstekorten, is Radj optimistisch en ziet hij vooral mogelijkheden. “In Utrecht, op de Uithof, is schoonmaakbedrijf Hago inmiddels aangesloten bij dit project. En in Amsterdam wil Asito haar medewerkers in het AMC een soortgelijk traject aanbieden. Daar kunnen we mooi de geleerde lessen uit Utrecht toepassen. Ook de bibliotheek op het Neude wil graag meedoen. Medewerkers kwamen naar mij toe en zeiden: ‘Die mensen lopen tussen de boeken schoon te maken, maar kunnen ze niet lezen. Dat moet anders!’.” Zo wordt de olievlek langzaam maar zeker steeds groter, en dat is precies wat Radj en de gemeente willen bereiken.   

Ben je benieuwd hoe Radj dat aanpakt? Of wil je meer weten over het project met Asito? Mail dan naar radjramcharan@lezenenschrijven.nl

Radj Ramcharan

Adviseur