De Taalverkenner bestaat uit een korte leestekst op papier en zes vragen. De screening duurt zes minuten.

De Taalverkenner gezondheid gaat over het (on)gezonde karakter van sinaasappelsap. Het bevat een informatieve tekst en bijbehorende vragen. De Taalverkenner kan worden ingezet in zorg- en gezinsinstellingen. Bijvoorbeeld bij de intake van nieuwe patiënten of in de wachtkamer. 

Laaggeletterdheid en ongezondheid hebben in negatieve zin met elkaar te maken. Zo blijkt uit onderzoek dat mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, o.a. meer gebruik maken van zorg (zie ook www.taalmaaktgezonder.nl). Mensen die moeite hebben met lezen die anders onopgemerkt zouden blijven, kunnen hiermee eenvoudig worden herkend en zo nodig doorverwezen naar een taalcursus.