Sinds 1 juli 2021 is er een nieuwe telemarketingwet. Bedrijven mogen consumenten niet langer ongevraagd bellen om producten of diensten te verkopen. Het ministerie van EZK werkt op dit moment aan een campagne om alle Nederlanders te informeren over deze nieuwe telemarketingwet. Ze hebben daarbij extra aandacht voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Informatie over hun rechten en plichten is voor deze doelgroep niet altijd even toegankelijk. Daarom is het belangrijk hen zo te informeren dat de nieuwe wet over telemarketing ook voor hen duidelijk is.

Lesbrief

We maken een lesbrief met informatie over telemarketing in eenvoudige taal. Hiermee kunnen taalvrijwilligers en -docenten laaggeletterden stap voor stap helpen bij het beter begrijpen van informatie over de telemarketingwet. Door praktische oefeningen leren ze wat ze kunnen doen als ze ongewenst gebeld worden. En wat hun rechten zijn. In de lesbrief staan vragen en opdrachten om samen te maken.

Bijvoorbeeld:

  • Wat kun je zeggen als je niet meer gebeld wilt worden?
  • Wat kun je doen als je spijt hebt van een aankoop via de telefoon?
  • Waar kun je een klacht melden?

Bij de ontwikkeling van de lesbrief betrekken we ook Taalambassadeurs. Zij geven ons als ervaringsdeskundigen advies.

Planning

De lesbrief is eind van het jaar klaar. Je kunt hem vanaf dan downloaden op deze pagina.

Meer weten over dit project?

Neem contact op met een van onze adviseurs.
Esther van der Vrande

Esther van der Vrande

Senior Adviseur
Anouk Raterink

Anouk Raterink

Adviseur