In Nederland beginnen steeds meer kinderen aan de basisschool met een taalachterstand. Het tekort aan taalvaardigheden heeft gevolgen voor later. Taalvaardigheden heb je nodig om zelfstandig en succesvol mee te doen in onze ingewikkelde maatschappij. Online én offline. Een taalachterstand heeft niet alleen gevolgen voor het kind, maar ook voor het gezin. En voor de maatschappij als geheel. 

Taalschatten

In dit filmpje legt onderzoeker Marion van den Heuvel (Tilburg University) het belang van een goede taalontwikkeling uit.  

Taalschatten 

Met Taalschatten willen we ervoor zorgen dat alle 170.000 kinderen die jaarlijks worden geboren met een goed taalniveau aan de basisschool beginnen. 

Ouders spelen een belangrijke rol in de taalontwikkeling van hun kind. Vooral in de eerste 1000 dagen (vanaf de zwangerschap tot 2 jaar) kunnen ze een groot verschil maken door veel te praten met hun kind. Veel ouders zijn zich hier (nog) niet van bewust. Daardoor missen sommige kinderen de kans op een goede taalontwikkeling. En dat kan doorwerken tot in hun volwassen leven. 

Toolkit 

Om de missie te bereiken is de toolkit Taalschatten ontwikkeld. De toolkit Taalschatten geeft tips, ideeën en inspiratie aan ouders, professionals, gemeenten en netwerken die aan de slag willen met de taalontwikkeling van het jonge kind. De tools zijn samengesteld op basis van wetenschappelijk onderzoek, gesprekken en co-creatiesessies met gemeenten en professionals die werkzaam zijn rondom (aanstaande) ouders en hun kind.  

Taalschatten is een initiatief van number 5 foundation in samenwerking met Tilburg University en Stichting Lezen en Schrijven. Taalschatten is mede mogelijk gemaakt door het Actieprogramma Kansrijke Start van het ministerie van VWS en de Bernard van Leer Foundation.  

Wil je meer weten over dit initiatief? Kijk op www.taalschatten.nl