Probleem/aanleiding

Kinderen van laaggeletterde ouders lopen een grotere kans om als volwassene ook laaggeletterd te worden. Eén op de negen ouders van schoolgaande kinderen is laaggeletterd. Ouders hebben een belangrijke rol in de taalontwikkeling van hun kind. Zij zijn zich daar echter niet altijd van bewust. Ze weten vaak niet hoe ze hun kind kunnen steunen bij de taal- en schoolontwikkeling.

Doelgroep

De cursus Voor jou en je kind! is ontwikkeld voor laaggeletterde en laagtaalvaardige ouders. Voor jou en je kind! is zowel geschikt voor ouders met Nederlands als moedertaal als voor ouders voor wie Nederlands de tweede taal is. Het is belangrijk dat ouders zich mondeling kunnen redden in de Nederlandse taal (minimaal een mondeling taalniveau A2).

Doel

Voor jou en je kind! biedt ouders een steun in de rug bij het stimuleren van de taal- en schoolontwikkeling van hun kind en het onderhouden van contact met de school of opvang. Tijdens de cursus oefenen ouders bijvoorbeeld gesprekken met een leerkracht en leren ze interactief voorlezen. Hierdoor worden ouders zelf ook (taal)vaardiger.

Aanpak

Een Voor jou en je kind!-cursus bestaat uit minimaal zes bijeenkomsten. De bijeenkomsten worden gegeven door een getrainde vrijwilliger. Voor jou en je kind!-materiaal bestaat uit twintig themaboekjes. Er zijn tien themaboekjes voor ouders van kinderen van 2 tot en met 5 jaar en tien voor ouders van kinderen van 6 tot en met 12 jaar. De thema’s sluiten aan bij de opvang en bij school. Vrijwilliger en ouders bepalen samen welke boekjes relevant zijn.

Onderzoek/onderbouwing

Voor jou en je kind! verscheen in januari 2020. We hebben nog geen onderzoek kunnen doen naar de resultaten.

Voor jou en je kind! is een doorontwikkeling van Taal voor Thuis. Onderzoek naar de impact van Taal voor Thuis (De Greef, Segers & Nijhuis, 2015) laat zien dat 40 tot 60% van de ouders een grotere mate van betrokkenheid krijgt. 35% tot 60% krijgt een betere plek in de samenleving. Ze worden assertiever. Ook kan ongeveer 60% van hen hun taalvaardigheden beter toepassen in de praktijk. De conclusies uit dit onderzoek worden bevestigd door de evaluatie van Taal voor Thuis (Diender, 2017). Annette Diender sprak ouders, vrijwilligers en coördinatoren. Ouders doen meer sociale contacten op. Ze raken meer betrokken bij de basisschool of peuterspeelzaal van hun kind. Ze leggen makkelijker contact met de leerkracht.

Meer weten over deze interventie?

Neem contact op met een adviseur in uw regio. Onze adviseurs