“Op school begonnen de eerste problemen met lezen en schrijven. Als de andere kinderen vroegen waarom ik bijles kreeg, zei de leraar dat ik een beetje dom was. Ik werd gepest en niet zo’n beetje ook. Ze hadden daar geen oog voor mij. Misschien wisten ze op school ook niet goed hoe ze mij moesten helpen. Die schoolperiode was voor mij een hel. Ik was vaak ziek en afwezig. Uiteindelijk heb ik besloten om naar een andere school te gaan.” 

“Toen ik naar een school voor speciaal onderwijs overstapte, leerde ik een beetje lezen en schrijven. Het was een uitkomst voor mij. Maar ook daar werd mijn probleem niet aangepakt. Ze hadden er geen speciaal lesmateriaal en ik bleef onzeker.” 

Prachtige Verhalen

“Mijn taalvaardigheid ging er ook later niet op vooruit. Ik verzon vaak smoesjes. Zo kwam ik toch nog goed voor de dag. Brieven van instanties en banken begreep ik nauwelijks. Als er een financieel adviseur langskwam, dan hoopte ik maar dat zijn prachtige verhalen klopte. Ik kreeg financiële problemen, omdat geldverstrekkers en verzekeringen niet altijd even eerlijk waren. En dan ging het ook nog weleens mis.”

Militaire dienst

De vragenlijst die ik voor de militaire dienst moest invullen, was een ramp. Ik schaamde me en ik heb maar wat gedaan. Om medische redenen ben ik uiteindelijk afgekeurd en daar was ik heel blij mee. Ook bij de hypotheekaanvraag heb ik maar gezegd dat ik dyslexie had. Dan helpen ze je wel. Collega’s deden vaak lacherig. Ik voelde daardoor angst en druk. Hierdoor heb ik veel dingen nooit afmaakt. Dan kwam het gevoel dat ik toch niets kan. Dat zit in mijn systeem.” 

Ondertiteling

“Maar ik leerde ook wel veel. Omdat ik geen ondertiteling op de tv kon lezen, heb ik behoorlijk goed Engels en Duits geleerd. Uiteindelijk is het allemaal goedgekomen, want ik heb ambitie en wil een andere baan. Ik wil mijn hart volgen en in de uitvaartbranche werken. Ook daar is het een handicap als je niet kan lezen en schrijven. Ik ging daarom op les bij het DigiTaalhuis. Ik lees al een stuk beter nu, bijvoorbeeld mijn post, boeken en kranten. Nu wil ik ook nog beter leren schrijven.” 

“Als je niet kunt lezen en schrijven, doe je jezelf tekort. Het belemmert je. Door lessen te volgen, ben je veel onafhankelijker. Ik ben heel tevreden en trots op mezelf dat ik zover ben gekomen. En ik hoop nog veel verder te komen.”

Herkenbaar?

Ben of ken je iemand die moeite heeft met lezen en schrijven? Aanmelden voor een cursus kan via onze website. Meld je aan.

Stichting ABC

Stichting Lezen en Schrijven werkt nauw samen met Stichting ABC. Stichting ABC behartigt de belangen van laaggeletterden, traint Taalambassadeurs en begeleidt ze bij hun werkzaamheden als Taalambassadeur.

Ga voor meer informatie naar https://st-abc.nl/