200 zoekresultaten voor ""

Evaluatie van het programma Taal voor het Leven 2018-2020

Lees meer

Evaluatie van het programma Taal voor het Leven 2018-2020

Het Kohnstamm Instituut heeft het programma ‘Taal voor het Leven’ geëvalueerd. De aanpak blijkt wederom te werken: laaggeletterden verbeteren hun leesvaardigheid en ervaren betere taal-, financiële en digitale vaardigheden.

Lees meer

Succes van schuldhulpverlening valt of staat met screening op laaggeletterdheid

Lees- en rekenvaardigheden zijn onmisbaar voor wie een stabiele financiële situatie wil krijgen én houden. Mensen met financiële problemen hebben die vaardigheden vaak niet. Dit is ernstig, omdat het gebrek aan vaardigheden de oplossing voor hun schulden in de weg staat. Door vroeg te screenen op laaggeletterdheid, kunnen schuldhulpverleners en…

Lees meer

Laaggeletterdheid binnen de schuldhulpverlening; Traceren van laaggeletterdheid door middel van het Mesis-instrument

Lees meer

Direct Duidelijk Tour: webinars over duidelijke, inclusieve en bruikbare overheidscommunicatie

Publieke organisaties hebben contact met veel verschillende mensen. Hoe zorg je voor duidelijke taal? Hoe maak je jouw communicatieboodschap inclusief en dus begrijpelijk voor iedereen? Deze – en meer – onderwerpen komen aan bod in een serie online bijeenkomsten van de ‘Direct Duidelijk Tour’. In de webinar van 28 mei…

Lees meer

Reactie Stichting Lezen en Schrijven op advies ‘Vooruitzien voor jonge generaties’ van de Onderwijsraad

De coronacrisis is van grote invloed op het onderwijs. Nu de crisis een andere fase ingaat, vraagt dat om gerichte investeringen op bepaalde kernpunten in het onderwijs. Dat schrijft de Onderwijsraad in het advies ‘Vooruitzien voor jonge generaties’ aan de ministers Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) en Van…

Lees meer

Taalambassadeurs in tijden van corona digitaal actief!

Begin 2020 organiseerden de gemeente Rotterdam en de Hogeschool Rotterdam een symposium over laaggeletterdheid. Een van de sprekers was de Rotterdamse wethouder mobiliteit, jeugd en taal Judith Bokhove, die bestrijding en voorkomen van laaggeletterdheid hoog op de gemeentelijke agenda heeft geplaatst. Daarnaast heeft één van de Taalambassadeurs van het “Team…

Lees meer

Vught: screenen om in gesprek te komen met moeilijk bereikbare doelgroep.

De gemeente Vught wil weten of uitkeringsgerechtigden moeite hebben met lezen. Zij zet de Taalmeter in om daarop te screenen. Professionals gaan daarna in gesprek met de deelnemers die inderdaad moeite hebben met lezen. Samen bespreken ze wat een passend vervolg is. Vaak konden zij worden doorverwezen naar lokaal lesaanbod.…

Lees meer

Investeer in laaggeletterden gedurende de coronacrisis

Het risico dreigt dat de coronacrisis bestaande verschillen in de maatschappij vergroot. Er zijn diverse aanwijzingen dat de ongelijkheid hierdoor toeneemt. Dat blijkt uit het advies ‘De contouren van een intelligent herstelbeleid’ dat de Denktank schreef voor de Sociaal Economische Raad (SER). De Denktank schetst in dit advies de contouren…

Lees meer

Kennis en vaardigheden een leven lang bijhouden.

De overheid wil dat de deelname aan de arbeidsmarkt verder groeit en dat mensen tot op steeds latere leeftijd blijven werken. Ze vindt het daarom belangrijk dat werkenden hun kennis en vaardigheden bijhouden. Dat blijkt uit het rapport ‘Arbeidsmarkt in kaart: Wel- en niet-werkenden’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau…

Lees meer

RIVM geeft Voel je goed! de erkenning ‘Goed onderbouwd’

De erkenningscommissie Interventies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft Voel je goed! van Stichting Lezen en Schrijven de erkenning ‘Goed onderbouwd.’ De aanpak richt zich op een gezonder gevoel en gezonder gewicht bij laaggeletterde volwassenen. Met de erkenning geeft het RIVM aan dat de aanpak voldoet aan…

Lees meer

RIVM geeft Voel je goed! de erkenning ‘Goed onderbouwd’

De erkenningscommissie Interventies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft Voel je goed! van Stichting Lezen en Schrijven de erkenning ‘Goed onderbouwd.’ Voel je goed!, een aanpak die is gericht is op het realiseren van een gezonder gevoel en gewicht bij laaggeletterde volwassenen, voldoet aan de gestelde criteria.…

Lees meer

Toolkit ‘Blijf in verbinding met laaggeletterden’ voor schuldhulpverleners beschikbaar

Om een laaggeletterde met schulden goed te kunnen ondersteunen in een schuldhulpverleningstraject moet de dienstverlening toegankelijk zijn. Voor een adequate ondersteuning is eenvoudige communicatie cruciaal. Van de schuldhulpverlener vraagt dit om zich bewust ervan te zijn dat er sprake kan zijn van laaggeletterdheid. Maar hoe weet je of iemand laaggeletterd…

Lees meer

Hoe maak je een regionale aanpak van laaggeletterdheid? Een praktijkvoorbeeld uit West-Brabant

Gemeenten ontwikkelen momenteel een regionaal plan om laaggeletterdheid aan te pakken. Het is de bedoeling dat alle arbeidsmarktregio's in 2020 een beleidsplan opleveren. Hoe pak je dat aan, het formuleren van een regionale aanpak van laaggeletterdheid? In gesprek met Barbara Seelt, Projectleider Taal en Laaggeletterdheid bij de gemeente Breda, en…

Lees meer

De nieuwsbrief van Stichting Lezen en Schrijven is veranderd.

We hebben de nieuwsbrief aangepast en opgefrist. Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Lees meer

Krachtenbundeling met Alliantie Gezondheidsvaardigheden

In 2015 initieerden Alles is Gezondheid en wij de Alliantie gezondheid en geletterdheid. Met ruim 80 partners hebben we bijgedragen aan het behalen van de doelstellingen van de Alliantie, die verbonden waren aan het programma Taal voor het Leven 2.0, dat inmiddels is afgelopen. We agendeerden en activeerden de aanpak…

Lees meer

Het nieuwe Donorregister: ook duidelijk voor laaggeletterden

Op 1 juli 2020 gaat de nieuwe donorwet in. Samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werken we eraan dat ook laaggeletterden informatie over deze wet en orgaandonatie kunnen vinden en begrijpen. En helpen we hen bij het invullen van hun eigen keuze in het nieuwe Donorregister.…

Lees meer

Voel je goed! in Nijmegen.

Een ervaringsverhaal uit de gezondheidszorg.

Lees meer

Voel je goed! in Nijmegen. Een ervaringsverhaal uit de gezondheidszorg.

Voel je goed! is een cursus voor volwassenen die willen werken aan een gezondere leefstijl, maar moeite hebben met taal en het verwerken van informatie. Voor laagopgeleiden is het vaak lastig om informatie over gezonde voeding te vinden en te begrijpen, laat staan dat zij deze informatie kunnen beoordelen en…

Lees meer

Rapport Sociaal en Cultureel Planbureau over maatschappelijke gevolgen coronamaatregelen

De te nemen maatregelen om corona te voorkomen en te verminderen, hebben gevolgen voor de hele samenleving. Denk aan deelname aan werk of onderwijs, het gebruik van zorg, sociale contacten en vrijetijdsbesteding. Het Sociaal en Cultureel Planbureau brengt in het rapport ‘Eerste doordenking maatschappelijke gevolgen coronamaatregelen’ die gevolgen in kaart.…

Lees meer

Taalambassadeur Wim is ook ambassadeur tijdens zijn werk: twee ervaringen

Wim Sabel uit Den Bosch werd in 2018 Brabants TaalHeld. Toen hij als 50’er zijn baan kwijtraakte, gebruikte hij de tijd om beter te leren lezen en schrijven. Maar hij is niet alleen zelf intensief les gaan volgen, ook overtuigde hij anderen om hun taalvaardigheid te verbeteren. Dat doet hij…

Lees meer

Match voor het Leven

Match voor het Leven is sinds vrijdag 1 mei 2020 niet meer beschikbaar. U kunt geen gebruik meer maken van het systeem. Heeft u vragen? Neem contact op met uw lokale contactpersoon van Stichting Lezen en Schrijven of via info@lezenenschrijven.nl.

Lees meer

Oefenen met taal gaat gewoon door via Online Taalcafé

Het zijn rare en moeilijke tijden. Alles ligt zo’n beetje stil in Nederland. Toch zie je ook dat de creativiteit bij mensen gaat borrelen, waardoor sommige activiteiten in een andere vorm gelukkig wel door kunnen gaan. Zo kun je bij sommige Taalhuizen op dit moment online met taal oefenen. Bijvoorbeeld…

Lees meer

Week van de Alfabetisering in nieuwe stijl

Op dinsdag 8 september is het Wereldalfabetiseringsdag. Die dag is een ideaal moment om aandacht te vragen voor de aanpak van laaggeletterdheid in Nederland. Niemand weet hoe de samenleving er ná de coronacrisis uit ziet. Toch maakt Stichting Lezen en Schrijven al een plan om het Nederlandse publiek, taalnetwerken en…

Lees meer

Reactie van Stichting Lezen en Schrijven op Staat van het Onderwijs 2020

Stichting Lezen en Schrijven deelt de grote zorgen die de Inspectie van het Onderwijs benoemt in de Staat van het Onderwijs 2020 over de dalende leesvaardigheid en de verminderde leesmotivatie van jongeren. Het groeiend aantal jongeren die met te lage taalvaardigheden van school gaan, dreigen de laaggeletterden van de toekomst…

Lees meer

Informatie persconferentie coronamaatregelen in begrijpelijke taal

Zo’n 2,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Voor hen is de informatie over de nieuwe coronamaatregelen veel en te moeilijk. In de persconferenties komen bovendien lastige woorden voor, zoals anderhalvemetereconomie, intelligente lockdown en pandemie. Stichting Lezen en Schrijven vindt het van levensbelang dat iedereen…

Lees meer

De persconferentie van 21 april in eenvoudige taal.

Op dinsdag 21 april vertelde Premier Mark Rutte op televisie over corona. De belangrijkste dingen leggen we uit.

Lees meer

“Door de coronacrisis ben ik 10 jaar terug in de tijd.”

De coronacrisis is voor iedereen een rare tijd. Zo’n 2,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Voor hen is het een crisis op veel terreinen tegelijk. Ze hebben angst voor de ziekte. De informatie over corona is veel en te moeilijk om te begrijpen. Er…

Lees meer

Gezond eten en bewegen in eenvoudige taal

Vandaag lanceren we samen met de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) nieuw materiaal voor diëtisten. Dit materiaal bevat informatie over gezond eten en bewegen en is geschreven in eenvoudige taal. Diëtisten kunnen deze informatie aan cliënten geven, die willen werken aan een gezonder gewicht en moeite hebben met taal.

Lees meer

Gezonde taal in de praktijk.

Lesbrieven gezonde taal beschikbaar maken voor anderstaligen. Interview met Ellen Visser, Senior projectleider bij Taal Doet Meer

Lees meer

Gezondheidsverschillen verkleinen door samenwerking

Een interview met Keete Voerman, projectleider Tiel aan de Gezonde Zijde.

Lees meer

Samen met de JGZ op weg naar een geletterde generatie

Interview met Astrid Roest, Coördinator logopedie bij GGD Zaanstreek Waterland.

Lees meer

Stichting Lezen en Schrijven bundelt corona-informatie in begrijpelijke taal

De overheid, organisaties en media verspreiden veel informatie over het coronavirus. Er zijn echter 2,5 miljoen volwassenen in Nederland die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Daardoor hebben zij vaak ook moeite met het gebruik van een computer of een smartphone. Voor deze laaggeletterden is de informatie over het…

Lees meer

Lesmateriaal voor laaggeletterden tijdens corona

Lees meer

Corona in begrijpelijke taal

In Nederland zijn er 2,5 miljoen volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Daardoor hebben zij vaak ook moeite met het gebruik van een computer of een smartphone. Voor hen is alle informatie over het coronavirus veel en moeilijk. Wij vinden dat deze informatie begrijpelijk moet zijn voor…

Lees meer

Op stap met de TaalHelden van Zeeland

Door Evelyn van Boven, taalregisseur.

Lees meer

Naar een regionaal plan in Gorinchem met het Groeimodel Aanpak Laaggeletterdheid

Gemeenten ontwikkelen momenteel een regionaal plan om laaggeletterdheid aan te pakken. Het is de bedoeling dat alle arbeidsmarktregio's in 2020 een beleidsplan opleveren. Een handig instrument hierbij is het Groeimodel Aanpak Laaggeletterdheid. Het model helpt gemeenten in beeld te krijgen waar ze staan en hoe ze hun aanpak verder kunnen…

Lees meer

Samen sterk voor basisvaardigheden

Onlangs hebben participatiebedrijf Westrom en Bibliorura uit Roermond de handen ineengeslagen om reken-, taal- en computercursussen aan te bieden aan Westrom medewerkers. Vorig jaar ondertekende Westrom het landelijke Taalakkoord Werkgevers. Daarmee werd de ambitie uitgesproken om een taalvriendelijke werkomgeving te creëren. Bovendien levert Taalambassadeur Jeroen Rosbender, die werkzaam is bij…

Lees meer

Voor ’t zelfde geld in Hoogerheide

Voor ‘t zelfde geld is een methode voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen en die hun administratie op orde willen brengen en houden. Door het volgen van de lessen krijgen de deelnemers een goed overzicht van hun financiën en alles wat daarbij hoort. In Hoogerheide begeleidt…

Lees meer

Het verhaal van Ria; genomineerde TaalHeld uit Zuid-Holland

Ria was er al weken mee bezig, maar op dinsdag 3 maart was het dan eindelijk zo ver. Die middag zou H.K.H. Prinses Laurentien de landelijke TaalHeldenprijzen uitreiken. In Den Haag. En Ria was genomineerd! In de categorie Taalcursist vertegenwoordigde zij de provincie Zuid-Holland. Zou ze ook de landelijke prijs…

Lees meer

Opening Taalpunt Beesel 

Op 5 maart vond de officiële opening plaats van het gloednieuwe Taalpunt Beesel, dat is gevestigd in Bibliotheek Maas en Peel. Het Taalpunt is het resultaat van een samenwerking tussen welzijnsorganisatie Synthese, Bibliotheek Reuver en de gemeente Beesel. Iedere woensdagmorgen tussen 10:00 en 12:00 uur kunnen mensen er terecht voor…

Lees meer

Paul Otter TaalHeld in de categorie bruggenbouwer

Paul Otter van Syncasso gerechtsdeurwaarders uit Leeuwarden is eerder deze maand uitgeroepen tot TaalHeld in de categorie bruggenbouwer. Otter kaart de problematiek van laaggeletterdheid aan bij de schuldaanpak en werkt aan oplossingen. Zo heeft hij ervoor gezorgd dat de communicatie van verschillende (financiële) instanties is aangepast: hij pleit voor begrijpelijke…

Lees meer

Treant Benefietgala afgelast; aandacht voor laaggeletterdheid blijft

Het Treant Benefietgala, dat gepland stond voor zaterdag 14 maart, is afgelast vanwege het coronavirus. Wat blijft, is de aandacht van de Treant Zorggroep voor laaggeletterdheid en het project ‘Voel je goed!’ in het bijzonder. Voor dit project zou geld worden ingezameld. De organisatoren beraden zich op een nieuwe datum…

Lees meer

TaalHeldenprijs voor Henk en Henk

Henk Bruinink en Henk Bijlholt uit Groningen zijn ontzettend blij met de TaalHeldenprijs 2019 die ze begin maart hebben ontvangen. Het tweetal bleek de meeste internetstemmen te hebben gekregen en mochten daarom met de publieksprijs naar huis. “Bij de bekendmaking hebben we wel een vreugdesprongetje gemaakt. We zaten behoorlijk in…

Lees meer

Taal & Bedrijf maakt het voor werkgevers in de regio Nijmegen mogelijk om te investeren in de basisvaardigheden van werknemers.

Het project Taal & Bedrijf biedt bedrijven in de regio Nijmegen lessen op maat aan voor hun personeel met onvoldoende basisvaardigheden. Het project is een initiatief van het ROC Nijmegen en Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ) en wordt gesubsidieerd door Provincie Gelderland. Het project maakt het voor bedrijven mogelijk zich in…

Lees meer

Stichting Lezen en Schrijven: houd informatie begrijpelijk en taallessen toegankelijk

Dagelijks verspreiden de overheid, organisaties en media veel informatie over het coronavirus. Het is noodzakelijk dat deze berichten begrijpelijk zijn. Er zijn namelijk 2,5 miljoen volwassenen in Nederland die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Voor hen is de informatie over het coronavirus best veel en ingewikkeld. Daarom maakt…

Lees meer

Corona in begrijpelijke taal

Voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, kan alle informatie over het coronavirus best veel en complex zijn. Voor deze mensen is er de animatie in begrijpelijke taal. Zodat ook deze groep (van 2,5 miljoen Nederlanders) kan voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt.

Lees meer

Cursisten in Geldrop zijn fitter en energieker én oefenen met taal

Voel je goed! is een cursus met een combinatie van eet- en beweegadviezen van een diëtist en groepslessen gezondheidsvaardigheden van een vrijwilliger. De aanpak is gericht op lager opgeleide volwassenen die willen werken aan een gezonder gewicht en moeite hebben met taal, en daardoor met het verwerken van informatie. Voel…

Lees meer

GGD West-Brabant: toegankelijk informeren is speerpunt

De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van iedereen, met speciale aandacht voor risicogroepen. Daarnaast adviseert de GGD gemeenten over hun gezondheidsbeleid. De GGD in West-Brabant is een innovatieve GGD. Laaggeletterdheid, of beter, beperkte gezondheidsvaardigheden, is hier een speerpunt. Want dat de boodschap aankomt en begrepen wordt, is cruciaal…

Lees meer

Antoinette de Graaf-Driesen nieuwe adjunct-directeur Stichting Lezen en Schrijven

Antoinette de Graaf-Driesen wordt met ingang van woensdag 1 april adjunct-directeur bij Stichting Lezen en Schrijven. Haar drijfveer is om ervoor te zorgen dat iedereen kan meedoen aan de samenleving. Stichting Lezen en Schrijven zet zich in om laaggeletterdheid in Nederland te verminderen te voorkomen. Zo’n 2,5 miljoen volwassenen hebben…

Lees meer

Vrachtwagenchauffeur, jongerenbegeleider en gerechtsdeurwaarder krijgen TaalHeldenprijs 2019 uit handen van prinses Laurentien

Voor het zesde jaar op rij reikte H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden de TaalHeldenprijs uit. De prijs is een initiatief van Stichting Lezen en Schrijven. De stichting wil dat iedereen in Nederland kan lezen en schrijven. Deze basisvaardigheden zijn belangrijk om mee te kunnen doen in onze samenleving. Anita Witzier…

Lees meer

Anita Witzier nieuwe ambassadeur Stichting Lezen en Schrijven

Presentatrice Anita Witzier sluit zich aan bij Stichting Lezen en Schrijven. Als nieuwe ambassadeur van de stichting blijft ze bijdragen aan het bekender maken van laaggeletterdheid bij het Nederlandse publiek. De stichting wil dat iedereen in Nederland kan lezen en schrijven. Zodat iedereen kan meedoen in de samenleving. Zo’n 2,5…

Lees meer

Taalbuddy officieel als keuzedeel! 

In het jaar 2019 was er veel te doen rondom Taalbuddy, een project waarbij mbo-studenten gekoppeld worden aan een ‘buddy’ om hun taalvaardigheid te verbeteren. Taalbuddy kwam tot leven door de samenwerking van VISTA College en Stichting Lezen & Schrijven. Vorig jaar werd Taalbuddy als keuzedeel aangeboden aan de minister…

Lees meer

Ouderbetrokkenheid vergroten én de taal leren in Veghel

In de aanpak van laaggeletterdheid speelt de gezinsaanpak een belangrijke rol. Een goede aanpak is Voor jou en je kind! De cursus Voor jou en je kind! zorgt ervoor dat ouderbetrokkenheid wordt vergroot. Ouders leren over de (taal)ontwikkeling van hun kind, over activiteiten op school en hoe zij hieraan kunnen…

Lees meer

Taalpanel Breda: advies over communicatie en bewustwording

Hoe maak je organisaties bewust van hun communicatie? En hoe bereik je inwoners die hulp kunnen gebruiken bij het leren van basisvaardigheden? De gemeente Breda zet hiervoor een lokaal Taalpanel in. Dit panel bestaat uit tien Taalambassadeurs die putten uit eigen ervaring. Ze zijn getraind om verschillende groepen voor te…

Lees meer

Cursisten voelen zich goed in Oudenbosch

Voel je goed! is een cursus met een combinatie van eet- en beweegadviezen van een diëtist en groepslessen gezondheidsvaardigheden van een vrijwilliger. De aanpak is gericht op lager opgeleide volwassenen die willen werken aan een gezonder gewicht en moeite hebben met taal, en daardoor met het verwerken van informatie. Voel…

Lees meer

Nieuwe fase in aanpak laaggeletterdheid

In 2020 is een nieuwe beleidsperiode van Tel mee met Taal ingegaan. Stichting Lezen & Schrijven gaat als organisatie ook een nieuwe fase in. Wat zijn de plannen voor de aanpak van laaggeletterdheid? En hoe ziet onze dienstverlening er de komende jaren uit? Geke van Velzen, directeur van Stichting Lezen…

Lees meer

Dichter bij de kern; een goed begin, en nu?

Door: Evelyn van Boven, Taalregisseur Stichting Lezen & Schrijven Op 4 februari kwamen we in Hansweert bij elkaar met professionals van Taalhuis Oosterschelderegio, Zorggroep Ter Weel en Stichting Lezen & Schrijven. Het doel van de bijeenkomst was om antwoord te krijgen op de vraag: Wat wordt de volgende stap voor…

Lees meer

Succes! Rekenen compleet

Succes! Rekenen is af! In de Bestelportal Taal voor het Leven liggen nu 21 rekenboekjes en 47 rekenkaarten klaar voor iedereen die volwassenen wil helpen met rekenen. Van de 2,5 miljoen mensen in Nederland die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen, hebben bijna 2,1 miljoen mensen moeite met rekenen.…

Lees meer

Taalles voor de groenmannen van de gemeente Dalfsen

Sinds oktober 2018 krijgt een aantal groenmannen van de gemeentewerf in Dalfsen taalles op de werkvloer. Zo krijgen de mannen één keer per week onder werktijd taalles. De lessen zijn van oktober tot en met maart en inmiddels is dit het tweede seizoen dat de lessen worden gegeven. De gemeentewerf…

Lees meer

‘Taalanalyse gaat verder dan Taalmeter’

Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen werkt bijna een half jaar met de methode Taalanalyse bij het Werkplein. Ze zijn zeer te spreken over de resultaten ervan, die verder gaan dan het werken met het instrument de Taalmeter. De Taalanalyse helpt mensen die moeite hebben met lezen en schrijven gemotiveerd de juiste…

Lees meer

Wat staat hier?

Een profielwerkstuk over de (on)begrijpelijkheid van brieven. Op het Vlietland College in Leiden worden veel brieven naar ouders gestuurd. Net als op iedere andere school. Brieven over ouderavonden, cijfers, studiedagen en ga zo maar door. Isabella de Munck en Julia van der Salm bekeken voor hun profielwerkstuk vier van deze…

Lees meer

Partijen in Zuidwest-Friesland in actie tegen schuldenproblematiek

Laaggeletterdheid heeft invloed op de financiële gezondheid van mensen. In de gemeente Súdwest-Fryslân is een project gestart om aandacht te creëren voor schuldenproblematiek en de aanpak daarvan. De Rabobank, gemeente, bedrijven en scholen werken hierbij in een netwerk samen. Ook Stichting Lezen & Schrijven is aangehaakt en gaat de campagne…

Lees meer

Leergemeenschap Laaggeletterdheid van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen wil studenten en medewerkers bewust maken van laaggeletterdheid

1 op de 6 mensen heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) stelt daarom dat alle professionals in aanraking komen met laaggeletterden. Hun studenten, dé toekomstige professionals, dus ook. Het is daarom belangrijk dat ze bekend worden met de problematiek en dat ze…

Lees meer

Succesvol studentenproject DigiTaalBeter gaat door

Studenten van het Alfa-college in Groningen zijn succesvol met het innovatieproject DigiTaalBeter. De mbo’ers creëren voor verschillende organisaties nuttige producten die de informatievoorziening voor laaggeletterden toegankelijker maken. Ze krijgen hierbij hulp van Taalambassadeurs. Het Alfa-college laat weten door te gaan met het project en ontwikkelt een jaarlijks terugkerend onderwijsprogramma rondom…

Lees meer

Taal met Sterren

Het boekblik Taal met Sterren ontstond naar aanleiding van een kanteling in het taalbeleid in 2015. De gemeente Rotterdam zocht naar nieuwe manieren om laaggeletterdheid aan te pakken. In plaats van een aanpak die zich alleen richt op de doelgroep zelf en waarin het aanbod van taalcursussen centraal staat, wilde…

Lees meer

Top we spreken dezelfde taal

De sociale diensten van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en de sociale werkvoorzieningen Dukdalf, TBV en BGS vormen vanaf 1 juli 2015 Stroomopwaarts. In november 2015 tekende Stroomopwaarts het Taalakkoord met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiermee committeerde deze ‘partner in sociaal ondernemen’ zich aan de verbetering van de…

Lees meer

Taalmaatjes SWbedrijf

Tijdens de eerste fase van het project zijn de behoeften van Promen geïnventariseerd en wat de Stichting Lezen & Schrijven daarin kan betekenen. Ook is stilgestaan bij de vraag of er voldoende taalmaatjes te vinden zouden zijn die bereid waren mee te werken. Daarna is verder invulling gegeven aan de…

Lees meer

Aafje Hulpthuis

Thuiszorgorganisatie Aafje Hulpthuis biedt, in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven, het Da Vinci College, Sagènn Educatie en NL Educatie, sinds 2018 taalcursussen aan haar medewerkers aan. Hiermee investeert Aafje Hulpthuis in hun persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. De medewerkers uit de drie BAR-gemeenten, de zeven Drechtsteden en Rotterdam verbeteren…

Lees meer

Change Labs Mandelaplein

Buurthuis Mandelaplein bevindt zich in het hart van de wijk Transvaal in Den Haag. Het creëren van een laagdrempelig taalaanbod is er één van de vele activiteiten. De taallessen worden in Buurthuis Mandelaplein verzorgd door diverse taalketenpartners. Veel vrouwen uit de wijk nemen eraan deel. In gesprek met de vrouwen…

Lees meer

Taalpact Dordrecht

De aanpak van laaggeletterdheid in de gemeente Dordrecht kreeg een enorme impuls door de motie ‘Wie dit niet kan lezen, is niet gek’ van Gewoon Dordt in 2018. Naar aanleiding hiervan vroeg de gemeente zich af in hoeverre Dordrecht ‘laaggeletterd-proof’ is. Door deelname aan het Groeimodel, een onderzoek ontwikkeld door…

Lees meer

Dichter bij de Kern

Zorggroep Ter Weel en Bibliotheek Oosterschelde hebben de volgende ambitie geformuleerd: binnen twee jaar is iedereen in Hansweert op een basisniveau taal-, digitaal, sociaal, vitaal en financieel vaardig. Met de pilot Dichterbij de Kern wilden zij samen met het dorp praktische oplossingen verzinnen om hun ambitie te realiseren. Onder meer…

Lees meer

Taalcursussen bij Dethon

Dethon is een sociaal werkbedrijf dat mensen helpt die (tijdelijk) naast de reguliere arbeidsmarkt staan om hun positie op die arbeidsmarkt en in de samenleving te versterken. Daarvoor zorgt Dethon in Zeeuws-Vlaanderen voor werkgelegenheid, liefst bij werkgevers, maar als dat niet kan binnen één van de eigen bedrijven. Sinds enkele…

Lees meer

Avres: Vrouwelijke statushouders aan de slag met taal

In Gorinchem bleken vrouwelijke statushouders grote behoefte te hebben om de Nederlandse taal beter te beheersen en stappen te zetten richting arbeidsmarkt of studie. Op een door Avres georganiseerde oriëntatiebijeenkomst was de opkomst boven verwachting. Dit leidde tot het EVA-pilotproject (Educatie voor Vrouwen met Ambitie). Inmiddels is de tweede ronde…

Lees meer

Dynamisch Plan Laaggeletterdheid

Zet het netwerk in zijn kracht door een netwerkaanpak! In 2016 stelden de Zeeuws-Vlaamse gemeenten, de drie lokale welzijnsorganisaties (Hulst voor Elkaar, Aan-Z en Porthos), gemeente Sluis en bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen samen een ‘dynamisch plan van aanpak’ op om de laaggeletterdheid in hun regio terug te dringen. Het idee was om…

Lees meer

‘Voel je goed!’ Zoetermeer

Flexibiliteit sleutel tot succes in verbetering gezondheidsvaardigheden en taal! In 2017 en 2018 is met veel plezier en succes een pilot van de interventie ‘Voel je goed!’ uitgevoerd op vier locaties in Zoetermeer. Het was een samenwerking tussen diëtisten, sociaal-cultureel werkers, taalvrijwilligers en de taalcoördinator van de sociaal-maatschappelijke organisatie Stichting…

Lees meer

Convenant ‘Bondgenootschap voor Geletterdheid regio Holland Rijnland’

De handen ineen voor een geletterde regio! Met veel ambities ging in 2012 het Bondgenootschap voor Geletterdheid regio Holland Rijnland van start. Meer dan 40 partijen committeerden zich aan deze samenwerking door een convenant te ondertekenen. Bibliotheken, gemeenten, taalaanbieders, zorg- en welzijnsinstellingen, gerechtsdeurwaarders, woningcorporaties en andere betrokkenen sloegen de handen…

Lees meer

Deelnemers VriendenLoterij steunen aanpak laaggeletterdheid

De VriendenLoterij schenkt een recordbedrag van 61,8 miljoen euro aan goede doelen op het gebied van gezondheid en welzijn. Met dit jaar speciale aandacht voor de aanpak van armoede en het betrekken van de meest kwetsbaren. Dat maakte de organisatie gisteravond bekend op het traditionele Goed Geld Gala in Naturalis…

Lees meer

Studenten Geneeskunde aan het UMC Utrecht in gesprek met Taalambassadeurs over laaggeletterdheid

De eerste week van het nieuwe jaar is goed van start gegaan voor de Taalambassadeurs van regio Utrecht en Flevoland. Zij werden gevraagd om van 6 tot en met 9 januari aanwezig te zijn bij 24 werkgroepen, bestaande uit tweedejaars studenten Geneeskunde aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). Zij…

Lees meer

Samen maken we de Digitale Wereld voor iedereen toegankelijk.

Op 21 januari was er een DigiMarkt in Middelburg. De markt was de aftrap voor het programma Digitaal in de Wijk en werd georganiseerd door Jacqueline Oude Hesselink van DigiSteun. Jacqueline: “Met veel positieve energie hebben we met alle netwerkpartners een mooie bijdrage geleverd aan deze DigiMarkt. Ik kijk dan…

Lees meer

Slimmer omgaan met geld? De bibliotheek helpt!

In de Bibliotheek van Maassluis kan je sinds november terecht voor een cursus ‘Slimmer omgaan met Geld’. Nee, het is niet de zoveelste cursus ‘leren budgetteren’. Deze cursus is speciaal bedoeld voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven én rekenen. Doel: voorkomen van schulden en een beter besef van…

Lees meer

Taalakkoord & nieuw Taalhuis Horst aan de Maas en Venray

Naast dat Horst aan de Maas en Venray sinds 22 januari een Taalhuis rijker zijn geworden, werd hier onlangs ook het Taalakkoord ondertekend. Wethouder Anne Thielen van gemeente Venray en wethouder Roy Bouten van de gemeente Horst aan de Maas kwamen met de maatschappelijke partners Synthese, Gilde educatie, Stichting Lezen…

Lees meer

Het Buurt Ontbijt Nieuws: een goed begin van de dag!

Eens per maand organiseren SCHUNCK* bibliotheek Heerlen en coöperatie Heerlen STAND-BY! - een samenwerkingsverband van een aantal zorg- en welzijnsorganisaties - het Buurt Ontbijt Nieuws. Zo kwamen op woensdag 22 januari de buurtbewoners alweer voor de vijfde keer bij elkaar om gezellig samen te ontbijten, geïnformeerd te worden en te…

Lees meer

Gom doneert aan Stichting Lezen & Schrijven

Sinds een aantal jaar schenkt Gom het geld wat zij niet uitgeven aan relatiegeschenken aan een goed doel. Dit jaar koos de organisatie voor Stichting Lezen & Schrijven voor de aanpak van laaggeletterdheid. De samenwerking met deze stichting loopt al sinds 2014 met het opleiden van taalvrijwilligers.

Lees meer

Avondschool Steenwijk toegankelijk voor breed publiek

Gemeente Steenwijkerland is in samenwerking met praktijkschool RSG Tromp Meesters bezig de Avondschool nieuw leven in te blazen en ook voor andere doelgroepen toegankelijk te maken. Eerder was deze avondschool alleen bedoeld voor de (oud)leerlingen van het Praktijkonderwijs, maar het doel is om de Avondschool bereikbaar en toegankelijk te maken…

Lees meer

Meer zelfvertrouwen en ambities voor vrouwengroep uit Leeuwarden

Een groep van tien vrouwen uit Leeuwarden heeft dankzij het traject ‘In je kracht’ hun zelfvertrouwen flink kunnen verbeteren. Vanuit een sociaal isolement hebben ze nu toekomstdromen, gaan ze aan de slag met hun taalvaardigheden of pakken in sommige gevallen zelfs een studie op. “Ze zijn helemaal opgebloeid”, constateert coach…

Lees meer

Emco Emmen aan de slag met gezonde leefstijl en taalvaardigheden

Maar liefst 30 werknemers van de Emco-groep in Emmen starten met de cursus Voel je goed! van Stichting Lezen & Schrijven. Ze gaan aan de slag met gezond eten en bewegen. Daarnaast verbeteren ze tijdens de cursus van 20 weken hun taal- en digitale vaardigheden.

Lees meer

Delfzijlsters maken vorderingen met gezondheid en taal

In Delfzijl is voor de tweede keer een groep mensen met een taalachterstand aan de slag gegaan met het verbeteren van hun gezondheid. Via het project ‘Voel je goed!’ krijgt de groep gedurende twintig weken beweeglessen en leren de deelnemers gezonde keuzes te maken. Beweegcoach Ellen Wollerich ziet dat ze…

Lees meer

Oosterhout: praktische tips voor een gedegen gezinsaanpak met Voor jou en je kind!

In de aanpak van laaggeletterdheid speelt de gezinsaanpak een belangrijke rol. Een goede aanpak is Voor jou en je kind!. De cursus Voor jou en je kind! zorgt ervoor dat ouderbetrokkenheid wordt vergroot. Ouders leren over de (taal)ontwikkeling van hun kind, over activiteiten op school en hoe zij hieraan kunnen…

Lees meer

Bijzondere Voel je goed!-pilot in Doetinchem: Studenten Sport en Beweging van het Graafschap College geven medestudenten les in Voel je goed!

Drie enthousiaste docenten sloegen begin 2019 de handen in elkaar en haalden Voel je goed! naar het Graafschap College. Voel je goed! is een aanpak gericht op lager opgeleide volwassenen die willen werken aan een gezonder gewicht en moeite hebben met de taal en het verwerken van informatie.

Lees meer

Ambassadeurs

Volkszanger René Karst en presentatoren Anita Witzier en Kees Tol zijn de ambassadeurs van Stichting Lezen en Schrijven. Zij zetten zich belangeloos in om laaggeletterdheid nog bekender te maken bij het Nederlandse publiek.

Lees meer

Stimulering van geletterdheid met ouder-kindprogramma’s voor kinderen in achterstandssituaties

Lees meer

Stem voor de TaalHelden Publieksprijs

Tot en met zondag 23 februari kan het Nederlandse publiek stemmen voor de TaalHelden Publieksprijs 2019. Dat is de enige publieksprijs voor ex-laaggeletterden in Nederland. De prijs is onderdeel van de jaarlijkse TaalHeldenprijs van Stichting Lezen & Schrijven. Op de website taalheld.nl stellen de 12 genomineerde TaalHelden zich voor. H.K.H.…

Lees meer

Lesmateriaal Voor jou en je kind! is beschikbaar

Het lesmateriaal Voor jou en je kind! kun je vanaf vandaag bestellen. Voor jou en je kind! vervangt Taal voor Thuis. Het materiaal is bedoeld voor ouders die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het helpen van hun kind bij hun taal- en schoolontwikkeling.

Lees meer

Casa Mama Lisi zet haar vrouwen in hun kracht!

Het Moedercentrum Casa Mama Lisi uit Sittard heeft als eerste Limburgse organisatie de cursus Empowerment gegeven. Empowerment komt voort uit het pilotprogramma EVA (Educatie voor Vrouwen met Ambitie). De pilot had als doel vrouwen te stimuleren om zelfvertrouwen en zelfinzicht te ontwikkelen om sterker in het leven te staan, stappen…

Lees meer

Aanpak laaggeletterdheid in Dronten

In Dronten heeft ongeveer 10% van de inwoners tussen 16 en 65 jaar moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. Het is lastig al deze mensen te bereiken. Vanaf 2020 komt in de landelijke aanpak laaggeletterdheid een grotere regierol voor gemeenten. Landelijk beleid richt zich op het bereiken van…

Lees meer

Ondertussen in de regio: Trainster Anke de Jong over de cursus Taal en Ouderbetrokkenheid

In deze terugkerende rubriek gaan we dieper in op wat er in de regio gebeurt op het gebied van laaggeletterdheid. Dit keer is het de beurt aan trainster Anke de Jong. Zij geeft verschillende trainingen en cursussen omtrent het onderwerp. Zo ook de cursus ‘Taal en Ouderbetrokkenheid’. Met deze cursus…

Lees meer

Bernhoven: taalbewustzijn in het DNA

Steeds meer ziekenhuizen passen hun communicatie aan om patiënten die niet goed kunnen lezen en schrijven, en daarmee niet gezondheidsvaardig zijn, de best mogelijke zorg te bieden. Het gaat dan om schriftelijke en mondelinge communicatie. Bernhoven in Uden is zo’n ziekenhuis. Met gedreven interne ambassadeurs heeft een taalakkoord tot een…

Lees meer

Expertbijeenkomst Brabantse SW-organisaties

Sociale werkgelegenheid-organisaties hebben een rol in het herkennen, bespreken en doorverwijzen van mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Professionals vinden dat soms lastig om te doen, bijvoorbeeld omdat het om een kwetsbare doelgroep gaat. Stichting Lezen & Schrijven organiseerde een expertbijeenkomst om deze organisaties te inspireren en uit…

Lees meer

Nieuw Gronings Taalakkoord getekend tijdens symposium ‘Samen voor geletterdheid’

Groningen gaat de komende jaren door met de integrale aanpak van laaggeletterdheid. Daarvoor is er door de bestuurders van de meeste Groningse gemeenten een nieuw Taalakkoord getekend. De ondertekening vond plaats tijdens het symposium ‘Samen voor geletterdheid’.

Lees meer

RENN4 De Windroos werkt met lesmethode Succes!

RENN 4 De Windroos in Hoogeveen gebruikt lesmethode Succes! van Stichting Lezen & Schrijven. Leerkracht Christa Stevens is enthousiast over de gebruikte materialen. De thema's van de boekjes sluiten aan bij herkenbare situaties voor de jongvolwassenen. “Het past goed bij mijn leerlingen”, zegt Stevens.

Lees meer

Bibliotheek Drachten aan de slag met gezondheid en taal

In twintig lessen gaan NT1’ers in Drachten aan de slag met het verbeteren van hun gezondheid. Het cursusmateriaal van Voel je goed! is in eenvoudige taal geschreven, zodat de cursisten tegelijk hun taalvaardigheid kunnen verbeteren. De groep komt bijeen in een wijkgebouw. “Zo laagdrempelig mogelijk, in hun eigen buurt”, zegt…

Lees meer

Opgeletterd! Een leuke bijeenkomst in het Koelhuis Zutphen

Op 13 december kwamen ongeveer 140 bevlogen mensen bijeen in het prachtige historische pand Het Koelhuis in Zutphen voor de conferentie Opgeletterd! De conferentie werd georganiseerd door Rijnbrink in samenwerking met Samenwerkende Gelderse Bibliotheken, Stichting Lezen & Schrijven en Provincie Gelderland. Het gebouw leende zich uitstekend voor een levendig debat…

Lees meer

Taalambassadeurs van Letterliefde in Parkstad in het zonnetje

Op woensdag 4 december vond een bijeenkomst plaats van het Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad. De bestuurders, die het convenant in juni 2017 ondertekenden, de leden van het bondgenootschap en de Taalambassadeurs keken samen terug op de hoogtepunten van het jaar 2019. En dat bleken er heel wat te zijn!

Lees meer

Nieuwe toetreders Taalakkoord Zaanstreek Waterland

Tijdens de Taalconferentie op donderdag 28 november kwamen de partners van het Taalakkoord Zaanstreek Waterland samen om enkele mooie resultaten met elkaar te delen. Aan de hand van interviews met de gasten kwamen belangrijke thema’s voorbij over behaalde resultaten bij de aanpak laaggeletterdheid.

Lees meer

Groep dames in Alphen aan den Rijn enthousiast aan de slag met empowerment

SAVA, een vrouwenorganisatie uit Alphen aan den Rijn, werkt met de empowermentcursussen In je kracht en Jouw leven & werk. Op zaterdag 23 november mocht Stichting Lezen & Schrijven aansluiten bij de laatste bijeenkomst van In je kracht met een groep enthousiaste dames. De professionals en drijvende krachten van deze…

Lees meer

Een dag op stap met TaalHeld Heleen Kreikamp

Door Evelyn van Boven, Taalregisseur Provincie Zeeland Op 2 december was ik een dagje op stap met onze Zeeuwse TaalHeld Heleen Kreikamp. Zij is TaalHeld in de categorie cursist. We waren bij de Number 5 Foundation van Prinses Laurentien in Den Haag. Prinses Laurentien is als oprichtster ook nog steeds…

Lees meer

Van laaggeletterd naar taalcoach. Taalheld José: ‘Schaam jezelf niet’

Leren lezen en schrijven, Taalambassadeur worden, verkozen worden tot Taalheld van Nederland én binnenkort zelf aan de slag als taalcoach. José Brunselaar (56) had drie jaar geleden nooit kunnen denken dat haar leven zo zou lopen.

Lees meer

Voel je Goed! In de gemeente Hengelo 

Voor laaggeletterden is het vaak lastig om informatie over gezonde voeding te vinden en te begrijpen. Laat staan dat zij deze informatie kunnen beoordelen en toepassen in hun dagelijkse leven. Zeker als je bedenkt welke grote rol de (verleidelijke) eetomgeving daarbij speelt. Daardoor hebben zij grote kans op overgewicht en…

Lees meer

Kees Tol nieuwe ambassadeur Stichting Lezen & Schrijven

Kees Tol is de nieuwe ambassadeur van Stichting Lezen & Schrijven. De presentator gaat zich, nog meer dan voorheen, inzetten om laaggeletterdheid bekender te maken bij het Nederlandse publiek. Stichting Lezen & Schrijven wil dat iedereen in Nederland kan lezen en schrijven. Zo’n 2,5 miljoen volwassenen hebben grote moeite met…

Lees meer

Aantal jongeren met leesachterstand blijft fors toenemen

Het percentage Nederlandse jongeren dat risico loopt om laaggeletterd te worden, blijft fors toenemen. Van 17,9 procent in 2015 naar 24 procent in 2018. Daarnaast geeft 60 procent van de leerlingen aan alleen te lezen als het moet, bijvoorbeeld voor het opzoeken van informatie voor schoolopdrachten. Dat staat in het…

Lees meer

Resultaten PISA-2018 in vogelvlucht

Lees meer

Liefde voor taal vertaald in liefdevolle volzinnen

Op zaterdag 16 november werden bij ROC Rijnland de taalvrijwilligers van Zuid-Holland Noord bedankt voor hun inzet. Op de speciaal voor hen georganiseerde vrijwilligersdag waren ruim 150 enthousiaste taalvrijwilligers aanwezig om kennis op te doen, elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Op het programma stonden onder andere een…

Lees meer

Dit is geen taalbus

Met camouflage aanbod wil de Zeeuwse Bibliotheek laaggeletterdheid opsporen en bespreekbaar maken. In de steden zijn ze al aardig op weg. Taalloketten en taalcafés bieden een divers aanbod op het gebied van basisvaardigheden. In de dorpen wordt ook hard aan de weg getimmerd, maar factoren als afstand en bereikbaarheid maken…

Lees meer

Geïnspireerd en vol nieuwe ideeën naar huis!

Taalvrijwilligers bedanken voor hun inzet, dat was het doel van deze speciale dag voor taalvrijwilligers in Zeeland. Op zaterdag 26 oktober organiseerden wij deze dag voor hen bij ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland in Middelburg. Ruim 80 enthousiaste vrijwilligers waren aanwezig. Zij werden onder andere getrakteerd op een…

Lees meer

Ondertussen in de regio: Gedichtenbundel van Taalhuis Vianen

In deze terugkerende rubriek gaan we dieper in op wat er in de regio gebeurt op het gebied van laaggeletterdheid. Dit keer is het de beurt aan Taalhuis Vianen. Wij gaan in gesprek met Sandra Dhondt, Coördinator Taalhuis Vianen. Tijdens de Week van de Alfabetisering is er een gedichtenbundel gemaakt…

Lees meer

SOSS. Oftewel: de mediatraining voor onze Utrechtse Taalambassadeurs

Vorige maand kondigden we het al aan: we zouden verslag doen van de mediatraining die tien van onze Taalambassadeurs zouden volgen. Deze training vond tweemaal plaats eind oktober en begin november onder leiding van de trainers van Raakbeeld. De Taalambassadeurs hebben onder andere geleerd over een goede houding en uitstraling…

Lees meer

Taallab en ouderbetrokkenheid bij Trinitas Gymnasium

Maandag 18 november organiseerde het Trinitas Gymnasium in Almere een informatie-middag voor ouders van kinderen van het Taallab. Tijdens deze informatiemiddag gaf Stichting Lezen & Schrijven een workshop over de noodzaak van ouderbetrokkenheid.

Lees meer

10-jarig jubileum van de Armoedecoalitie Utrecht

Op 4 november vierde Armoedecoalitie Utrecht haar tienjarig bestaan met een prachtig symposium. Ruim 150 bezoekers droegen bij aan de inspirerende dag. Verschillende ervaringsdeskundigen vertelden op indringende wijze hun eigen verhaal. Over de stress als gevolg van armoede en schulden, het belang van psychologische begeleiding en over (financiële) educatie op…

Lees meer

Liefde is…met ruim 80 mensen in de zaal zitten bij Hanina’s Taal Talkshow!

Op donderdag 21 november stond in studio De Bakkerij in Rotterdam Noord de liefde centraal tijdens de tweede Taal Talkshow speciaal voor mensen die de Nederlandse taal aan het leren zijn. Aan bod kwamen; liefde voor je moederland, liefde voor je partner, liefde voor je kind en liefde voor Nederland!

Lees meer

Project Taalmeter gemeente Venlo is in volle gang!

Het bereiken van Nederlanders die moeite hebben met lezen en schrijven is vaak een lastige opgave. Bewustwording en het doorbreken van taboes zijn hierbij ontzettend belangrijk, want de schaamte voor het probleem is groot. Gelukkig zijn er echte aanpakkers zoals Christien Thijssen, Beleidsmedewerker Participatie bij de gemeente Venlo. Zij gaat…

Lees meer

TaalHelden Noord-Holland bekend!

Vorige maand stelden we jullie alle genomineerde TaalHelden van de provincie Noord-Holland al voor. Deze maand kunnen we met jullie delen welke drie TaalHelden onze onafhankelijke jury heeft geselecteerd om Noord-Holland te vertegenwoordigen tijdens de uitreiking landelijke TaalHeldenprijs. Gefeliciteerd Hans van Dijk (Taalcursist), Lotte Mol (Taalbegeleider) en de dames van…

Lees meer

Wethouder Wolthers bezoekt Taalklas Hilversum

Tijdens een lesochtend in Wijkcentrum De Geus werd de Taalklas in Hilversum verrast met bezoek van niemand minder dan wethouder Annette Wolthers. Mevrouw Wolthers kwam langs om te zien en te horen waar de deelnemers samen aan werken en wat er bij hen leeft.

Lees meer

Raadsleden gemeente Utrechtse Heuvelrug duiken in laaggeletterdheid en eenvoudige taal

Ruim 20 raadsleden en wethouder Chantal Broekhuis van de gemeente Utrechtse Heuvelrug kwamen maandagavond 4 november bijeen in de bibliotheek in Maarn voor een bijeenkomst over laaggeletterdheid en eenvoudige taal. Samen met Taalhuis Utrechtse Heuvelrug verzorgde Stichting Lezen & Schrijven deze informatieavond.

Lees meer

20 Utrechtse Young Professionals denken een dag mee met Stichting Lezen & Schrijven

Op zaterdag 16 november kwamen 20 young professionals van Denkkracht Utrecht naar buurtcentrum Oase in Zuilen. Zij gingen een dag lang hun denkkracht inzetten voor een vraagstuk van Stichting Lezen & Schrijven. Het werd een inspirerende dag met een hoop energie.

Lees meer

Factsheet Gezondheid

/uploads/over-laaggeletterdheid/20191127_-_Screenshot_factsheet_Gezondheid_voor_website.JPG

Lees meer

Taaloefengroepen op de werkvloer: hoe organiseer je dat?

Door het oefenen met lezen, schrijven en spreken laagdrempelig te maken, bereiken we meer cursisten. Dat kan bijvoorbeeld door taaloefengroepen op de werkvloer te organiseren. Wat heb je daarvoor nodig? Een voorbeeld uit Oudenbosch, toegelicht door Yvonne van Egmond, Programmamaker bij Bibliotheek VANnU en coördinator basiseducatie bij gemeente Halderberge.

Lees meer

Taalhuiscoördinatoren over de rol van het Taalhuis bij de aanpak van laaggeletterdheid

Het Taalhuis speelt een belangrijke rol in het taalnetwerk en bij de lokale aanpak van laaggeletterdheid. Een Taalhuis is zoveel meer dan een fysieke plek in een bibliotheek of een spreekuur. Wat is een Taalhuis dan wel en waarvoor kun je er terecht? Taalhuiscoördinatoren Marie-Anne Raaijmakers (Taalpunten Son en Heeze-Leende)…

Lees meer

Stichting Lezen & Schrijven gaat als onafhankelijk adviseur gemeenten ondersteunen

In de afgelopen jaren heeft Stichting Lezen & Schrijven vaak de rol van aanjager en netwerkopbouwer opgepakt in de aanpak van laaggeletterdheid. Vanaf 2020 ligt de regie van de aanpak bij gemeenten. We gaan gemeenten hierbij als onafhankelijk adviseur vraaggericht ondersteunen vanuit Tel mee met Taal.

Lees meer

Meer dan 100 taalvrijwilligers bijeen in Leeuwarden

De vrijwilligersdag voor Friese taalvrijwilligers heeft veel enthousiaste reacties opgeleverd. In Leeuwarden kwamen op 15 november maar liefst ruim 100 vrijwilligers bijeen. Tijdens de bijeenkomst konden de deelnemers kiezen uit tien verschillende, interessante workshops. Ook konden ze kennis met elkaar maken en luisteren naar een ervaringsdeskundige. “Ik voelde me echt…

Lees meer

Laagdrempelig Taalpunt geopend in Oude Pekela

Pekelders kunnen met vragen over taal, rekenen en computeren vanaf nu terecht in dorpsactiveringscentrum Over de Brug in Oude Pekela. Op vrijdag 15 november is hier het Taalpunt Afeer geopend. Het nieuwe Taalpunt houdt elke vrijdagochtend een inloopspreekuur van 9.00 tot 10.00 uur. “Het is heel laagdrempelig, mensen kunnen zo…

Lees meer

“Zonder informatie is iedereen een struisvogel.” Rode Kruis en Stichting Lezen & Schrijven denken om vanuit perspectief van laaggeletterden

Het Rode Kruis past het zogeheten persoonlijk noodplan grondig aan. Dat is één van de uitkomsten van het project ‘Omdenken vanuit het Perspectief van Laaggeletterden’ (OPL). Daarvoor werkt het Rode Kruis samen met (ex-)laaggeletterden en met Stichting Lezen & Schrijven. Het Rode Kruis wil dat iedereen zich kan voorbereiden op…

Lees meer

Conferentie Taal & Gezondheid Twente

Hoe weet een zorgverlener dat de gegeven informatie goed aankomt bij de patiënt? Wat is de invloed van goede basisvaardigheden op de gezondheid? En wat zijn de gevolgen als iemand wél moeite heeft met taal? Zomaar een greep uit de vragen die aan de orde kwamen op de conferentie Taal…

Lees meer

Lokale kaartjesacties rondom laaggeletterdheid in Gelderland

In Gelderland zijn er de afgelopen maanden verschillende acties geweest rondom laaggeletterdheid met de ansichtkaart als hoofdrol. De ontvangers van de kaarten waren soms tot tranen geroerd. We delen in dit artikel twee bijzondere acties.

Lees meer

Drentse vrijwilligers doen kennis op tijdens ‘verwendag’

Een groep van ongeveer 60 Drentse taalvrijwilligers hebben begin november genoten van een studiedag van Stichting Lezen & Schrijven. In Ruinen konden ze aan verschillende workshops deelnemen. De dag was niet alleen bedoeld om kennis op te doen, maar ook om andere vrijwilligers te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en…

Lees meer

Bijeenkomst Bondgenootschap Laaggeletterdheid Regio Nijmegen in het teken van Durf!

Op woensdag 23 oktober kwam het bondgenootschap laaggeletterdheid Nijmegen bij elkaar in Wijchen. De bijeenkomst is een vorm van uitwisseling tussen de bondgenoten die laaggeletterdheid willen aanpakken. Deze dag stond in het teken van Durf! Met name het belang van de doorverwijzing van een potentiële laaggeletterde naar taalaanbod was een…

Lees meer

250 taalvrijwilligers uit Overijssel en Gelderland geïnspireerd tijdens studiedag laaggeletterdheid in Zwolle

Op zaterdag 02 november kwamen ruim 250 vrijwilligers samen om hun kennis over het verbeteren van basisvaardigheden bij laaggeletterden te vergroten en om elkaar te inspireren. De vrijwilligers volgden informatieve workshops en er werden volop ervaringen uitgewisseld. Stichting Lezen & Schrijven organiseerde de studiedag voor de derde keer. De dag…

Lees meer

Vernieuwde bouwstenen Taalhuizen klaar, verder investeren in kwaliteit

Taalhuizen zijn een belangrijke schakel in de lokale aanpak van laaggeletterdheid. Investeren in de kwaliteit van de Taalhuizen is daarom van groot belang. Door te investeren in kwaliteit kunnen er meer mensen beter geholpen worden om hun basisvaardigheden te verbeteren.

Lees meer

Taal maakt gezonder

Voel je goed! combineert met succes eet- en beweegadviezen van Diëtistenpraktijk HRC met hulp van taalvrijwilligers van wmo radar. Het samenwerkingsprogramma helpt Rotterdammers met een taalachterstand bij het ontwikkelen van een gezondere leefstijl. ‘Waarom wist ik dit niet eerder?’

Lees meer

Materialenwijzer vernieuwd

Vanaf 7 november is de nieuwe versie van de Materialenwijzer Basisvaardigheden beschikbaar. Deze Materialenwijzer laat zien welk leermateriaal vrijwilligers kunnen gebruiken bij het begeleiden van deelnemers. De Materialenwijzer toont leermateriaal op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden.

Lees meer

Dit zijn alle genomineerde TaalHelden Noord-Holland!

Elk jaar organiseert Stichting Lezen & Schrijven in januari de landelijke Taalheldenprijs. De Taalheldenprijs wordt uitgereikt in drie categorieën te weten: Taalcursist, Taalbegeleider en Bruggenbouwer. In aanloop op de landelijke TaalHeldenprijs wordt er een nominatieronde georganiseerd in elke provincie. Wij zijn trots op de TaalHelden die in de Provincie Noord-Holland…

Lees meer

Professionals GGD maken kennis met ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid

De GGD in Zaanstreek-Waterland is in 2018 de pilot “Op weg naar een geletterde generatie” gestart. Zij willen graag bijdragen aan een afname van laaggeletterdheid én ze willen de ontwikkelingskansen van kinderen van laaggeletterde ouders vergroten.

Lees meer

Masterclass voor Taalpuntvrijwilligers in ziekenhuizen

Taalpuntvrijwilligers en coördinatoren uit zeven ziekenhuizen kwamen tijdens de Week van de Alfabetisering bij elkaar in het OLVG-ziekenhuis voor een masterclass. De masterclass, onder leiding van Geesje Tomassen, was bedoeld om elkaar te inspireren en tips uit te wisselen over dit nuttige werk.

Lees meer

Schrijfwedstrijd NT2: Doe mee!

In het schooljaar 2019-2020 organiseert Stichting Les de vijfde editie van de Schrijfprijs NT2. Een schrijfwedstrijd voor NT2-leerders in Vlaanderen en Nederland. Doel van de prijs is anderstalige volwassenen en jongeren die Nederlands leren, aan te moedigen en te inspireren tot vrij en creatief schrijven.

Lees meer

Wethouder Marianne Steijn opent Seminar Armoede gemeente Velsen

In de gemeente Velsen leven ruim vijfduizend mensen rond het minimum inkomen, waaronder negenhonderd kinderen. Zo’n honderd vertegenwoordigers van uiteenlopende organisaties kwamen donderdag 17 oktober in het gemeentehuis bijeen om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en op een andere manier te kijken naar de problematiek van armoede. De…

Lees meer

TaalHelden in het zonnetje gezet in Coevorden

Drie Drentse teams zijn begin september in het zonnetje gezet voor hun aanpak van laaggeletterdheid. Op een bijeenkomst van het Bondgenootschap voor een Geletterd Drenthe werden het team Abracadabra, De Groot Installatiegroep en team Juf Wilhelmina uitgeroepen tot winnaars van de Drentse TaalHeldenprijzen. “Bijzonder aan de avond was toch wel…

Lees meer

Kinderen én ouders bereiken; leespartnerschapsteam in Zeeuws-Vlaanderen

In Zeeuws-Vlaanderen hebben de Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen, Basisschool De Statie, kinderopvang, ouders en het consultatiebureau de handen ineen geslagen. Zij startten het project “Ouderpartnerschap en de leesopvoeding thuis”. Het doel van het project: een actieve (positieve) leesopvoeding thuis realiseren. “We zijn nu ruim een jaar verder en we zien dat er…

Lees meer

Taalakkoord Zeeland van start

Op 31 januari 2019 zetten 16 Zeeuwse organisaties hun handtekening onder het Taalakkoord Zeeland, een initiatief van Leerwerkloket Zeeland in samenwerking met de regionale taalhuizen en Stichting Lezen & Schrijven. Want ondanks de inspanningen van de afgelopen jaren blijft laaggeletterdheid in Nederland een groot maatschappelijk probleem. Het Taalakkoord Zeeland richt…

Lees meer

Geslaagde Vrijwilligersdag in Rotterdam

Taalvrijwilligers bedanken voor hun inzet, dat was het doel van deze speciale dag voor taalvrijwilligers in Zuid-Holland. Op zaterdag 28 september organiseerden wij deze dag voor hen bij het Zadkine in Rotterdam. Bijna 200 vrijwilligers bezochten deze dag, waar ze onder andere werden getrakteerd op een lezing van Abdelkader Benali,…

Lees meer

Mooie opbrengst voor het Taalhuis van Bibliotheek Bollenstreek dankzij Noordwijks Boekenbal

Op vrijdag 27 september werd Het Noordwijks Boekenbal georganiseerd door het Taalhuis van Bibliotheek Bollenstreek in Huis ter Duin. Hiermee vroeg de Bibliotheek Bollenstreek aandacht voor laaggeletterdheid en de activiteiten van het taalhuis. De Gemeente Noordwijk telt tussen de 2300 en 3300 laaggeletterden in de leeftijd 16-65 jaar. Om laaggeletterdheid…

Lees meer

LiveWords wint DJI Impact Award 2019!

In een eerder artikel kon u al lezen dat de Penitentiaire Inrichting (PI) Alphen aan den Rijn goed aan de weg timmert met het verbeteren van taalvaardigheden. Nu sluit ook LiveWords aan. Het vertaal- en tolkenbureau - waar Dienst Justitiële Instellingen (DJI) mee samenwerkt - won deze week de Impact…

Lees meer

Tweede editie Deuren & Drempels: kennissessie

Donderdag 10 oktober vond het tweede evenement van Deuren en Drempels plaats in Kanaal30. Dit keer geen symposium, maar een kennissessie. In een kleinere, intiemere sfeer werd er gesproken over beeldvorming en toegankelijkheid. Deuren & Drempels is een samenwerking tussen Stichting Lezen & Schrijven en ReadSpeaker.

Lees meer

Utrechtse Taalambassadeurs krijgen ook trainingen

Taalambassadeur zijn in de provincie Utrecht is verre van saai. Door de centrale ligging van de provincie hebben we vaak te maken met vragen vanuit landelijke organisaties. Zo heeft het Rode Kruis recentelijk, samen met de Taalambassadeurs, onderzocht hoe mensen zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op eventuele noodsituaties. Op…

Lees meer

Even voorstellen: Dit zijn de TaalHelden uit de provincie Flevoland!

Op 14 en 15 oktober zijn de drie Taalhelden van de provincie Flevoland bekendgemaakt. In de provincie Flevoland heeft ongeveer 16% van de inwoners tussen de 16 en 65 jaar moeite met lezen en schrijven. Met deze regionale TaalHeldenverkiezing vragen we hier aandacht voor. Ook bedanken we mensen en samenwerkingsverbanden…

Lees meer

Goed kunnen lezen en veilig werken gaan hand in hand!

Op woensdag 9 oktober was de jaarlijkse Veiligheidsdag van Westrom in Roermond. Westrom biedt ondersteuning aan mensen die om welke reden dan ook een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. En zij voeren de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet uit voor de vijf Midden-Limburgse gemeenten: Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en…

Lees meer

Geslaagde Netwerkbijeenkomst in Parkstad Limburg Theaters

Op woensdag 2 oktober organiseerde het Vista College een netwerkbijeenkomst in het Parkstad Limburg Theaters in Heerlen. De middag was gevuld met presentaties en workshops die in het teken stonden van laaggeletterdheid. Met als doel de kennis over dit thema te vergroten, ervaringen uit te wisselen en natuurlijk nieuwe connecties…

Lees meer

Taalambassadeur Rob Weijers te zien in TV-programma ‘Typisch Groesbeek’

‘Typisch Groesbeek’ is het 12-afleveringen lange TV-serie waarin programmamakers dorpsbewoners in Groesbeek volgen om een beeld te krijgen van het dorp. De serie was deze maand drie weken lang te zien op NPO 2. Ook taalambassadeur Rob Weijers vertelt in de serie zijn bijzondere verhaal. Rob Weijers kon niet goed…

Lees meer

Jeroen Weyers aan de slag bij woningbouwcorporatie

De afgelopen vier jaar heeft Jeroen Weyers zich met enthousiasme en betrokkenheid ingezet als rayoncoördinator in Brabant. Nu gaat hij aan de slag als manager Wonen bij woningbouwcorporatie ''thuis' in Eindhoven. Hij kijkt terug op zijn periode bij Stichting Lezen & Schrijven.

Lees meer

Pilot taalstage ISD Bergen op Zoom

In Bergen op Zoom worden mensen met een uitkering gescreend op taalvaardigheid. Als mensen onvoldoende taalvaardig zijn om te participeren in de maatschappij, krijgen zij een taalstage-traject aangeboden. Dit traject bestaat uit een weekprogramma met taallessen, taaloefenuurtjes en ‘talig’ vrijwilligerswerk om het geleerde in de praktijk te brengen. De voortgang…

Lees meer

Interview met Amy Visscher, TaalHeld in de categorie Taalcursist Overijssel 

Op 13 september is Amy Visscher tijdens de voorstelling ‘Letter voor Letter’ in Hardenberg verrast met zijn nominatie voor de TaalHeldenprijs. Begin oktober kreeg hij te horen dat hij in de categorie taalcursist is verkozen als TaalHeld van Overijssel. En daar is hij erg trots op!

Lees meer

TaalHelden 2019 van Overijssel bekend

In de afgelopen weken zijn de drie TaalHelden van Overijssel bekendgemaakt. Birgit Koers uit Hengelo, Henk Verschuren uit Enschede en Amy Visscher uit Zwolle ontvingen een taallintje, ieder vanwege zijn of haar unieke en bijzondere inzet voor taal. Met de regionale TaalHeldenverkiezingen vraagt Stichting Lezen & Schrijven aandacht voor de…

Lees meer

Friesland wil vraaggericht werken bij aanpak laaggeletterdheid

Veel partijen in Friesland werken aan de aanpak van laaggeletterdheid. De verschillende organisaties hanteren hiervoor eigen beleid met een eigen programma. Maar sluiten al die programma’s goed aan op de doelgroep? De gemeente Leeuwarden heeft het initiatief genomen om in gesprek te gaan met Taalambassadeurs en ze naar hun mening…

Lees meer

Midden-Groningen bereikt laaggeletterden via school

Hoe bereik je laaggeletterden? Veel instanties worstelen met deze vraag. Welzijnsorganisatie Kwartier Zorg & Welzijn in de gemeente Midden-Groningen probeert laaggeletterde ouders via basisscholen te benaderen. Ze krijgen de cursus ‘Samenleren’ aangeboden. Een aantal ouders heeft inmiddels een certificaat ontvangen nadat ze succesvol hun taalvaardigheid hebben verbeterd.

Lees meer

Gemeenten belangrijk in strijd tegen laaggeletterdheid en schulden

Armoede en laaggeletterdheid gaan vaak hand in hand. Niet goed kunnen lezen en schrijven kan mensen belemmeren goed voor zichzelf te zorgen. De overheid ziet vooral een oplossing in lokale initiatieven, zo maakte staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark, tijdens de bijeenkomst ‘Rekening houden met taal’ in Krimpen…

Lees meer

“Laaggeletterdheid is een maatschappelijke veenbrand.”

Tof Thissen krijgt het ‘iets teruggeven aan de gemeenschap’ met de paplepel ingegoten. Voor de huidig algemeen directeur UWV WERKbedrijf loopt het omzien naar mensen in kwetsbare posities als rode draad door zijn loopbaan. Al vroeg komt hij in aanraking met laaggeletterdheid. “Ik leerde van laaggeletterden al snel dat ze…

Lees meer

Taalpuntvrijwilligers en coördinatoren van ziekenhuizen wisselen tips uit tijdens een masterclass

Taalpuntvrijwilligers en coördinatoren uit zeven ziekenhuizen kwamen tijdens de Week van de Alfabetisering bij elkaar in het OLVG ziekenhuis in Amsterdam voor een masterclass. Ook Ziekenhuis Rivierenland, waar in de zomer een servicepunt geopend is voor mensen met een taalvraag, was vertegenwoordigd. De masterclass was bestemd om elkaar te inspireren…

Lees meer

TaalHelden 2019 tonen bijzondere inzet voor geletterd Gelderland

In de afgelopen weken zijn de drie TaalHelden van Gelderland bekendgemaakt. Addy van Meerten uit Beneden-Leeuwen, Angela Smulders uit Lienden en Sarah Albers uit Molenhoek ontvingen een taallintje uit handen van Floriëlle Ruepert en Haas de Groot, ieder vanwege haar unieke en bijzondere inzet voor taal. Met de regionale TaalHeldenverkiezingen…

Lees meer

Gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam stuurt elk jaar duizenden brieven naar burgers. Er staat veel tekst in de brief. En waarom zijn de zinnen zo lang en sommige woorden zo moeilijk? Dat kan simpeler, dacht een medewerker van de gemeente.

Lees meer

Jose Brunselaar

“Ik reisde voor het eerst alleen met de trein!” Jose Brunselaar (55) werkte vanaf haar zevende mee in het bedrijf van haar familie. Een kleine kermis waarmee ze door heel Nederland reisden. “Ik haalde kaartjes op bij de draaimolen. Op mijn veertiende had ik al een eigen oliebollenkraam.” Dat had…

Lees meer

Hans Kasser

“Niemand wist van mijn laaggeletterdheid, zelfs mijn vrouw niet.” Hans Kasser (67 jaar) had ooit zijn eigen bouwbedrijf en had bijna vijftig mensen in dienst. Zijn boekhouding liet hij over aan een accountant en bestellingen deed hij via de telefoon. Totdat hij van alle spanningen in een burn-out terechtkwam.

Lees meer

Amy

“Als ik nu iets niet begrijp, dan vraag ik het gewoon.” Amy (44) had veel moeite met lezen en schrijven. Zijn vrouw motiveerde hem om het te gaan leren. Nu leest en schrijft hij beter dan ooit. “Maar de ondertiteling op tv gaat me nog steeds iets te snel.”

Lees meer

Jeroen Rosbender

“Ik kreeg rapportcijfers waarvoor ik me diep schaamde. Het leek wel de voetbaltoto.” In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Westrom-medewerker Jeroen Rosbender (41) behoorde ook jaren tot die groep. Maar nu niet meer. Twee jaar geleden trok hij de stoute schoenen aan…

Lees meer

Rob Weijers

“Op mijn 45e heb ik het alfabet geleerd.” Zijn hele leven sjoemelde Rob Weijers met lezen en schrijven. Zijn vrouw ving heel veel voor hem op. Nachtenlang lag hij wakker, bang dat iemand achter zijn geheim kwam. Nu heeft Rob een missie: zijn verhaal met anderen te delen en zo…

Lees meer

Johan Stets

“Ik ben voor duizenden euro’s opgelicht omdat ik niet kon lezen.” Johan bleef op de lagere school twee keer zitten en werd vaak thuisgehouden om te helpen in de huishouding. Daarna ging hij gelijk werken. Later durfde hij zijn brievenbus niet te openen. Hij liet brieven, boetes en aanmaningen van…

Lees meer

Ik wil leren meer info

Het aanmeldformulier op www.ikwilleren.nl is een onderdeel van de communicatielijn Ik wil leren die helpt laaggeletterden te bereiken.

Lees meer

Samen met gemeenten aan de slag om meer laaggeletterden te bereiken

Stichting Lezen & Schrijven heeft op verzoek van het Rijk een aanvraag ingediend om de komende vijf jaar (2020-2024) gemeenten te blijven ondersteunen in hun aanpak van laaggeletterdheid. Een belangrijke stap om samen nog meer laaggeletterden in Nederland te vinden, te motiveren en te scholen.

Lees meer

Mooi bedrag dankzij plastic tasjes Boekhandel Scheltema

Boekhandel Scheltema in Amsterdam overhandigde de fantastische opbrengst van plastic tasjes. Namens Stichting Lezen & Schrijven nam schrijver Abdelkader Benali de cheque ter waarde van 10.000 euro in ontvangst. Hij kreeg de cheque uit handen van kinderboekenschrijfster Tosca Menten en Harold Zwaal, directeur Boekhandel Scheltema. Kopers van de tasjes zetten…

Lees meer

(Digi)Taalvrijwilligers Utrecht in het zonnetje gezet op speciale vrijwilligersdag

Als afsluiter van de Week van de Alfabetisering werd in opdracht van de gemeente Utrecht op vrijdag 13 september een (digi)Taalvrijwilligersdag georganiseerd. Het landelijke thema van deze week was ‘Durf!’; vrijwilligers hebben durf getoond door verschil te maken voor mensen met een taalachterstand. Daarom werden ze die dag flink in…

Lees meer

Uitgelicht: Week van de Alfabetisering in Rotterdam

Op maandag 9 september werd ook in Rotterdam de Week van de Alfabetisering feestelijk geopend. In de bibliotheek op Blaak ontving wethouder Judith Bokhove de derde editie van de Taalglossy Geen Punt. Ook alle partijen die meewerkten aan de uitgave ontvingen een exemplaar. De wethouder gaf met een yell het…

Lees meer

We kunnen natuurlijk niet alles laten zien…

Maar hierbij een kleine greep uit de vele activiteiten die in Zuid-Holland georganiseerd zijn in de Week van de Alfabetisering. Hartelijk dank allemaal voor het enthousiasme!

Lees meer

Seminar Laaggeletterdheid Toen en Nu in De Nieuwe Bibliotheek

Op donderdag 12 september waren zo’n 50 professionals uit Almere aanwezig bij het door De Nieuwe Bibliotheek georganiseerde seminar over laaggeletterdheid. De bijeenkomst werd geopend door wethouder Jerzy Soetekouw. In zijn opening refereerde hij naar de twee taalambassadeurs Marina en Toon, voor wie hij zijn respect toonde dat zij op…

Lees meer

Even voorstellen: Dit zijn de TaalHelden uit de provincie Utrecht!

Er zijn 2,5 miljoen volwassenen in Nederland die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. In de provincie Utrecht heeft circa 8% van de inwoners tussen de 16 en 65 jaar moeite met lezen en schrijven. Met de TaalHeldenprijs bedanken we mensen en samenwerkingsverbanden die zich op een bijzondere manier…

Lees meer

Succesvolle tweede editie van de dag voor (taal)vrijwilligers uit Flevoland

Op donderdag 26 september 2019 organiseerden Stichting Lezen & Schrijven, Huis voor Taal, Humanitas, Bibliotheeknetwerk Flevoland, Festival van het Leren en Servicepunt Leren en Werken een bijeenkomst voor alle (taal)vrijwilligers uit Flevoland. De bijeenkomst vond plaats in De Kubus in Lelystad. Het thema was ‘Een Leven Lang Ontwikkelen’. Vrijwilligers werden…

Lees meer

Heel Hallum voor het kind én voor een geletterd dorp

Eén op de 9 ouders is laaggeletterd. Kinderen van deze ouders, hebben een grotere kans om zelf later ook laaggeletterd te worden. Laaggeletterde ouders hebben daarom een steun in de rug nodig bij het stimuleren van de taal- en schoolontwikkeling van hun kinderen. Verschillende instellingen in het Friese dorp Hallum…

Lees meer

Werkbezoek BES-eilanden over laaggeletterdheid en schuldhulpverlening

Samen met Stadsring51 (een schuldhulpverlenende organisatie in Amersfoort) ging Stichting Lezen & Schrijven in de Week van de Alfabetisering in gesprek met professionals uit Caribisch Nederland over laaggeletterdheid binnen de schuldhulpverlening. Deze delegatie van professionals uit Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden) was een week lang op werkbezoek in Nederland.…

Lees meer

“Bukken!!!” | Taaldag op Walcheren

Ook op Walcheren werden activiteiten georganiseerd in de Week van de Alfabetisering. Op 11 september was er een Taaldag, georganiseerd door het Taalhuis Walcheren en Mondo taalbureau. De dag startte met een rondvaart door Middelburg voor de anderstalige cursisten.

Lees meer

U kunt op ons rekenen

Op 10 september kwamen professionals en vrijwilligers in Zierikzee bij elkaar om verhalen op te halen en ideeën uit te wisselen over het bereiken van NT1-ers die moeite hebben met lezen en schrijven. De bijeenkomst werd georganiseerd door de samenwerkingspartners van het project ‘U kunt op ons rekenen’.

Lees meer

Wethouders Huizen, Blaricum Eemnes en Laren scherp op taal

In de Week van de Alfabetisering lieten de vier verantwoordelijk wethouders van de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren zich bijpraten over laaggeletterdheid door (ervarings)deskundigen in de bibliotheek. Onder hen Bettie Hoogewerf. Zij werd zeven jaar geleden weduwe werd en realiseerde zich toen dat zij, voordat haar kinderen het huis…

Lees meer

Nieuwe materialen

Op 16 september vond in Amsterdam een zogeheten ‘Ronde Tafelbijeenkomst Nieuwe Materialen’ plaats voor coördinatoren uit de regio Groot-Amsterdam. Doel van de bijeenkomst was het geven van informatie over de (nieuwe) materialen van Stichting Lezen & Schrijven en het uitwisselen van ervaringen met de Empowermentmaterialen.

Lees meer

Wethouder Rotgans in gesprek met inwoners Purmerend over het belang van goed lezen en schrijven

In de Week van de Alfabetisering organiseerde Stichting Lezen & Schrijven samen met Gemeente Purmerend en Bibliotheek Waterland een tafelgesprek. Een aantal inwoners van Purmerend en wethouder Harry Rotgans schoven aan. Zij praatten over de problemen die ontstaan wanneer je niet goed kunt lezen en schrijven.

Lees meer

Gelderse TaalHelden in het zonnetje gezet tijdens de Week van de Alfabetisering

Ook dit jaar gaat Stichting Lezen & Schrijven tijdens de verkiezing van de landelijke TaalHeldenprijs op zoek naar dé TaalHeld van 2019. In Gelderland werd gekeken wie Gelderland zou kunnen gaan vertegenwoordigen. Deze zoektocht kon niet zonder jullie hulp en iedereen mocht een nominatie indienen. Het resultaat was een lijst…

Lees meer

Taalkaravaan trekt door Den Haag en vraagt aandacht voor laaggeletterdheid.

In Den Haag hebben naar schatting 90.000 mensen moeite met de Nederlandse taal. Zij zijn laaggeletterd. Hiervan nemen ongeveer 10.000 mensen deel aan een vorm van taalscholing. Dat moeten er veel meer worden, vinden de partners van het Haags Taalketenoverleg.*

Lees meer

TaalHelden Taallunch in GaiaZoo Kerkrade

Maandag 9 september was het moment dan eindelijk daar, de genomineerden zouden te horen krijgen wie Limburg mag vertegenwoordigen tijdens de landelijke TaalHeldenprijs in januari 2020. In GaiaZoo Kerkrade werd een gezellige middag georganiseerd met een goed gevuld programma.

Lees meer

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK