Frits zet zich meer dan honderd procent in voor andere mensen. Frits heeft een open hart, is vriendelijk naar iedereen en heeft een positieve houding. Cursisten voelen zich door hem in een veilige omgeving. En wie zich veilig voelt, kan beter leren.  

Frits is voor veel mensen het vaste gezicht. Hij is vrijwilliger bij meerdere Taalcafés en zet zich ook in bij het Schrijfcafé. Hij komt veel eerder dan nodig is. Hij ontvangt de cursisten met koffie en thee en een warme glimlach. 

Frits brengt het gesprek tussen de cursisten op gang en motiveert hen. Hij helpt tijdens het Schrijfcafé de cursisten 1 op 1 een stap verder op weg. Frits zorgt voor de hulp die nodig is om vertrouwd te kunnen leren.

THP 2022 Frits Drooduin