Naast onze dienstverlening in advies en ondersteuning bij de aanpak van laaggeletterdheid, bieden wij ook diverse (NT1) les- en trainingsmaterialen aan. Deze materialen helpen laaggeletterden onder andere bij het werken aan hun basisvaardigheden. 
Door het aflopen van de overheidssubsidie kunnen wij deze materialen vanaf midden 2023 niet meer gratis aanbieden. Daarom werken wij nu aan een manier om de materialen tegen vergoeding aan te bieden. Zodat wij ook met onze materialen ondersteuning kunnen blijven bieden bij gemeenten en organisaties in de aanpak van laaggeletterdheid. 

Subsidie voor aanschaf materialen verschuift naar gemeenten​  

De materialen hebben wij tot nu toe ontwikkeld en kunnen aanbieden omdat wij hiervoor subsidie kregen. Gemeenten krijgen de regie over de aanpak van laaggeletterdheid. Zo staat het in het beleid van de Rijksoverheid voor de aanpak van laaggeletterdheid 2020-2024. Als Stichting Lezen en Schrijven ondersteunen wij gemeenten hierbij. 

De subsidie die wij krijgen voor onze materialen wordt zoals u weet stap voor stap verschoven naar gemeenten. Er komt zo ieder jaar meer geld beschikbaar bij uw gemeente voor de aanpak van laaggeletterdheid. Dus ook voor de aanschaf van materialen. 

Aanbod via lidmaatschapsstructuur  

Uit onderzoek blijkt dat ons materiaal goed gewaardeerd wordt. En dat er geen ander aanbod is op papier én ontwikkeld voor vrijwilligers om een specifieke doelgroep met maatwerk te kunnen begeleiden (bijvoorbeeld laaggeletterde NT1’ers). Ook is het materiaal ingedeeld naar de standaarden en eindtermen instroom, 1F en 2F. Vrijwilligers kunnen met de basishulpen Taal, Rekenen en Digitale vaardigheden maatwerk leveren. Met de Succes!-boekjes kunnen zij aansluiten bij de leerwensen en de dagelijkse praktijk van deelnemers. Daarbij kunnen ze de basisvaardigheden in samenhang inzetten. Dat maakt dit materiaal uniek. Veel vrijwilligers en deelnemers maken gebruik van deze materialen. Wij willen deze materialen daarom graag blijven aanbiedent. 

We werken vanaf midden 2023 met een lidmaatschapsstructuur waarmee wij ons materiaal tegen vergoeding beschikbaar kunnen stellen en onderhouden. Zo blijft de kwaliteit hoog en kunnen laaggeletterden blijven werken aan het verbeteren van hun basisvaardigheden.  

We zorgen ervoor dat de kosten zo laag mogelijk blijven. We maken geen winst op de materialen. Zo zorgen we ervoor dat de materialen nog steeds voor zoveel mogelijk laaggeletterden ingezet kunnen worden. En blijven de materialen bijdragen aan ons gezamenlijke doel: de aanpak van laaggeletterdheid. Wij werken zoveel mogelijk samen met andere aanbieders van materialen, zoals Het Begint met Taal. Zodat het gezamenlijke NT1 en NT2 aanbod zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften. 

Budget voor organisaties 

Organisaties in uw gemeente zullen budget moeten vrijmaken om de materialen te kunnen blijven afnemen. De meeste organisaties zijn afhankelijk van subsidies uit het WEB-budget. Ons advies naar deze organisaties gaat dan ook zijn om hiervoor een subsidieaanvraag te doen. 

Beschikbaarheid materialen 

Vanaf midden 2023 zullen de materialen tegen betaling beschikbaar zijn. Tot die tijd blijft alles zoals het nu is. Het materiaal blijft op de gewone manier beschikbaar via de bestelportal Taal voor het Leven. Wanneer dit verandert, stellen wij u en uw partners tijdig op de hoogte. 

Meer weten? 

Kijk op lezenenschrijven.nl/lidmaatschapsstructuur voor meer informatie.