Steeds meer dingen moet je digitaal regelen. Digitale vaardigheden zijn belangrijk voor zelfstandigheid en deelname aan de maatschappij. Of het nu gaat om werk, school, financiën, gezondheid of andere dagelijkse activiteiten. Digitale vaardigheden zijn basisvaardigheden, net als lezen, schrijven en rekenen. Voor de 2,5 miljoen mensen in Nederland die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen, is digitaal meedoen vaak een extra uitdaging. 

Stappenplan Digitaal voor het leven 

Met het stappenplan Digitaal voor het leven geef je digitale inclusie een plek in de grotere puzzel van de aanpak van laaggeletterdheid. Het stappenplan beschrijft acht stappen die je als gemeente of lokaal netwerk kan zetten op weg naar digitale inclusie. Je kunt de stappen één voor één volgen, van ‘Creëer bewustwording’ tot ‘Monitor en stel bij’. Je kunt ook direct naar één van de onderdelen gaan die in jouw gemeente nog niet goed op orde zijn. Het stappenplan geeft bij ieder onderdeel verwijzingen naar meer informatie, instrumenten en andere organisaties. Download hier het stappenplan.

Digitaal voor het leven

Stappenplan

Inspirerende Praktijkvoorbeelden 

Twee gemeenten, Pekela en Breda, laten in het stappenplan per stap zien hoe zij digitale inclusie lokaal aanpakken. 

Gemeente Pekela: 

Het percentage laaggeletterde inwoners is hoog in gemeente Pekela: 20%. De schil van niet-digitaal vaardige inwoners daaromheen is nog groter. Dat is een grote uitdaging voor de gemeente Pekela. Het college omarmt de doelen op het gebied van laaggeletterdheid en digitale vaardigheden. En het Taalhuis vormt een echte keten in Pekela: de huisarts is aangesloten, een basisschool stelt ruimte beschikbaar voor Digicoaches. We zijn trots op deze samenwerking.  

Gemeente Breda: 

Onze grootste uitdaging is ‘digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet’. De gemeente staat altijd open voor aanpassingen om dienstverlening eenvoudiger te maken. We zijn trots op de goede verbinding tussen het Informatiepunt Digitale Overheid en het Digi-Taalhuis; daardoor kunnen mensen heel soepel doorverwezen worden. 

Voor wie is dit stappenplan? 

Het stappenplan is bedoeld voor gemeenten. Het is opgesteld vanuit de opdracht die de gemeenten hebben in de aanpak van laaggeletterdheid.  

Maar het is ook geschikt voor (coördinatoren van) lokale netwerken die zich willen richten op basisvaardigheden en digitale inclusie. 

Hoe zit het in mijn gemeente? Doe de scan. 

Bij het stappenplan is een scan ontwikkeld. De scan bij Digitaal voor het leven geeft inzicht in de huidige staat van digitale inclusie in jouw gemeente. Ontdek welke onderdelen al goed op orde zijn. En op welke punten winst te behalen is. Met de gestructureerde uitkomsten breng je focus aan in je aanpak. 

Interesse in de scan bij Digitaal voor het leven en advies op maat? Neem contact op met je regionale adviseur van stichting Lezen en Schrijven.

Meer weten? 

In een online kennissessie vertelt adviseur Jennifer de Boer over hoe je van je aanpak laaggeletterdheid een digitaal inclusieve aanpak maakt. 

Afdelingen gemeente

Lijst met afdelingen binnen de gemeente

Netwerk

Lijst met organisaties en partners

Jennifer de Boer

Adviseur