Linda zet zich als participatiecoach onvermoeibaar in voor taalscholing op de werkvloer. In het project ‘Taal op weg’ is leren lezen en schrijven een belangrijk onderdeel om mensen te helpen met een plek op de arbeidsmarkt. 

Om mensen goed te laten doorstromen naar taalklassen op de werkvloer zorgde Linda voor informatie en training voor al haar collega’s. De coronacrisis gooide roet in het eten. Maar Linda gaf niet op. Nu zijn er al meerdere klassen gestart met een hoop blije cursisten (zowel NT1 als NT2) als gevolg. 

Linda vindt dat het nu tijd is om op te schalen. Ze wil alle kandidaten bereiken die baat hebben bij taallessen. Ze heeft met alle gemeentelijke afdelingen die naar Rijnvicus doorverwijzen de afspraak gemaakt dat zij op laaggeletterdheid screenen. Met het welzijnsloket ontwikkelt ze aanbod rondom gezondheid. Linda is ook politiek actief. Ze heeft er voor gezorgd dat aanpak laaggeletterdheid in het verkiezingsprogramma van haar lokale partij is opgenomen. 

Taalheld 2022 Linda Wanders