Ook daarvoor vormen lezen, schrijven en rekenen de basis. Mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen hebben vaak ook moeite met het gebruik van een computer of een smartphone. Dit maakt voor hen meedoen in deze tijd lastig. En het wordt nóg lastiger, doordat digitale vaardigheden snel veranderen. Er wordt steeds meer van mensen verwacht, en daarmee komt de digitale inclusie verder onder druk te staan. 

Digitaal bewust bezig zijn 

Door de huidige ontwikkelingen in Internet of Things en artificial intelligence, zien we dat naast de zogenaamde knoppenkennis, ook het digitaal bewustzijn steeds belangrijker wordt. Dat maakt, dat mensen die nu al moeite hebben om mee te komen, het nóg moeilijker krijgen. Het wordt voor hen steeds ingewikkelder om te participeren in, laat staan te profiteren van, de digitale wereld. Daarmee wordt de huidige kloof vergroot.  

Kloof dichten door digitale inclusie 

Om te helpen de kloof te dichten, richten we ons bij Stichting Lezen en Schrijven op digitale inclusie. Voor ons betekent dat 2 dingen: 

  • iedereen kan op zijn of haar manier deelnemen aan onze digitale maatschappij  
  • iedereen die dat wil, kan zijn of haar digitale vaardigheden verbeteren.  

Hoe komen we daar? 

Na gesprekken met experts en het doornemen van onderzoeken, zien we 6 focuspunten voor digitale inclusie. 

Dit zijn de focuspunten: 

  1. Bewustwording creëren; veel mensen hebben namelijk moeite met digitale vaardigheden. De doelgroep moet dit weten, maar ontwerpers ook. 
  2. Iedereen die wil leren, moet zijn/haar digitale vaardigheden kunnen verbeteren. 
  3. Directe hulp bij websites en apps voor mensen die dat nodig hebben, zowel online als fysiek. 
  4. Meer aandacht voor de vaardigheden rondom digitaal bewustzijn in beleid en in interventies. 
  5. Preventief lesgeven in digitale vaardigheden in het basis- en voortgezet onderwijs, zowel knoppenkennis als digitaal bewustzijn. 
  6. Toegankelijkheid van digitale overheidsdienstverlening vergroten. 

Bovenstaande is alleen mogelijk wanneer overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties samenwerken. Op die manier kan iedereen deelnemen aan én profiteren van de mogelijkheden die de digitale wereld biedt. 

Wil je meer weten over hoe wij met digitale inclusie aan de slag gaan?

Neem contact op met Tim Groenenboom

Tim Groenenboom