Net als 2,5 miljoen anderen in Nederland hebben zij namelijk moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak schamen ze zich daar enorm voor. Daarom maakten we een korte film. De film inspireert om te leren lezen, ook op latere leeftijd. 

Campagnefilm

In de campagnefilm staan Pleun, opa Ben en oma Rita centraal. Veel kijkers kunnen zich herkennen in het verhaal. Rita leest altijd voor aan Pleun. Nu wil Pleun dat opa een keer voorleest. Bij Ben slaat de angst om zijn hart. Hij is laaggeletterd en houdt dat al heel lang verborgen voor zijn (klein)kinderen. Met de film willen we ervoor zorgen dat laaggeletterdheid een normaal gespreksonderwerp wordt binnen families. Grootouders kunnen zich via ikwilleren.nl aanmelden voor een taalcursus bij hen in de buurt. De film is een nieuwe manier om nog meer mensen bewust te maken van het belang van lezen en schrijven om mee te kunnen doen aan de maatschappij. De film staat op onze website en sociale media kanalen.
 
Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen en Schrijven: 

“Je bent nooit te oud om te leren. Dat geldt ook voor de basisvaardigheden, zoals lezen, schrijven en rekenen. Steeds als ik met ex-laaggeletterden praat, ook die van 65+, merk ik de ommekeer in hun leven nadat zij een taalcursus deden. Ze staan sterker in hun schoenen en kunnen en durven meer te ondernemen dan daarvoor. Laaggeletterdheid is een verborgen probleem in onze maatschappij. En vaak ook binnen families. Deze film kan een goede aanzet zijn om erover te praten.” 

De film is onderdeel van de campagne Lees voort! van de Leescoalitie. Die roept sinds februari 2020 grootouders in Nederland op in actie te komen voor het versterken van de leescultuur. Grootouders spelen een steeds grotere rol in het leven van kleinkinderen. Daardoor kunnen zij invloed uitoefenen en liefde voor lezen aan hun kleinkinderen meegeven. Of zelf gemotiveerd raken om meer te lezen. 

Leescoalitie

De Leescoalitie is een samenwerkingsverband tussen Stichting Lezen, Stichting CPNB, Stichting Lezen en Schrijven, het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum, de Koninklijke Bibliotheek, de Vereniging van Openbare Bibliotheken en het Nederlands Letterenfonds. Sinds 2019 helpt de VriendenLoterij de Leescoalitie om de leescultuur in Nederland te versterken.

De film kwam tot stand met een beperkt budget en dankzij de inzet van verschillende personen en bedrijven. Speciale dank aan: Wim Serlie, Perla Thissen, Conchita Roskam Goudbeek, Katja van den Broeke, Siebren Hodes, Camalot, Eddy Frings, Marnix van Wijk, Julia Eijer, Jeroen Beker, Judith van der Elst, Jacoba Sieders, Mark Pütz, Beatrijs Sluijter, Het Licht, TSE Imaging, NanLux, Cosmic Orchestra, Frank van Hees en Post Castelijn.

Credits

  • Productiemaatschappij: Wirtz Film en Blunt Cinema
  • Creatie, script en regie: Annabel Essink 
  • Camera: Freek Zonderland                                                                                                                    
  • Productie: Amber de Jong en Besma Ayari