‘Er zijn lichtpunten in de ontwikkeling van basisvaardigheden en kansengelijkheid. Om de neergaande trend echt te keren, is een stabiele langetermijnstrategie hard nodig’, schrijft de Inspectie voor het Onderwijs in de Staat van het Onderwijs 2023.

We zijn blij met de focus op het verbeteren van basisvaardigheden in het basis- en voortgezet onderwijs. Tegelijkertijd maken we ons zorgen over de toename van het aantal schoolverlaters zonder minimaal havo-, vwo- of mbo2-diploma. Ook het aantal jongeren dat het mbo verlaat met een diploma, maar met onvoldoende taalvaardigheden stijgt. Zij hebben slechtere kansen op de arbeidsmarkt en meer moeite zich te redden in de samenleving. Daarom vragen we aandacht voor deze jongeren. Het is belangrijk hen te stimuleren zich na het verlaten van school te blijven ontwikkelen. En ervoor te zorgen dat toegang tot onderwijs voor hen toegankelijk en betaalbaar blijft.

Aanbod voor schoolverlaters

De coronamaatregelen in 2020 en 2021 hebben een grotere rol in de achterstanden bij jongeren dan verwacht. Het aantal jongeren dat het mbo verlaat met te weinig basisvaardigheden, groeit. Dat concludeert de Onderwijsinspectie. Jongeren hebben daardoor meer moeite met functioneren op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Daarom is het het hoog tijd dat de samenleving meer investeert in bij- en omscholing aan deze schoolverlaters. Bied bijvoorbeeld passend cursusaanbod, op hun eigen niveau en in hun eigen omgeving.

Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen en Schrijven:

“We zijn blij met de aandacht voor basisvaardigheden in het funderend onderwijs en met de punten van verbetering die er op dit terrein te zien zijn. We maken ons echter wel zorgen over het groeiend aantal jongeren dat met te weinig basisvaardigheden - met of zonder diploma - het mbo verlaat. Wij vinden het belangrijk dat voor deze jongeren de deur naar het onderwijs en het verbeteren van basisvaardigheden altijd open blijft staan. En dat zij gestimuleerd worden om zich te blijven ontwikkelen. Bied bij- en omscholingsmogelijkheden aan, op hun eigen niveau en in hun eigen omgeving. Zodat deze jongeren in aanraking blijven komen met ontwikkelmogelijkheden om beter te leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met computers en smartphones. Dan krijgen deze jongeren een sterkere positie op de arbeidsmarkt en in de samenleving. We moeten voorkomen dat deze groep schoolverlaters stil staat en de nieuwe generatie laaggeletterden wordt.”