Wij steunen de oproep van de SER om onder andere te investeren in de vroege levensjaren van kinderen middels een beter kinderopvangstelsel. Door meer aandacht te geven aan het ontwikkelen van basisvaardigheden - zoals lezen, schrijven en rekenen - op school. En jongeren die met een taalachterstand de arbeidsmarkt betreden, mogelijkheden te bieden om al werkende hun basisvaardigheden te ontwikkelen. Zo werken we samen aan het voorkomen en aanpakken van laaggeletterdheid in Nederland.

SER-advies

Lees het SER-advies 'Gelijke kansen in het onderwijs : Structureel investeren in kansengelijkheid voor iedereen' op de website van de SER.