Rick laat kinderen en jongeren in de huid kruipen van hun helden. Hij vertaalt een avontuur uit een boek naar een beeld. Lezers worden meegenomen in het verhaal en helpen het te maken. Rick zijn werk is laagdrempelig en voor elk leesniveau. Dat stimuleert de verbeelding en de leesinteresse van de lezers. 

Rick maakt een leuke en leerzame omgeving. Daarin voelen kinderen zich veilig en gehoord. Hij brengt een verhaal tot leven. Hij geeft kinderen de kans een oplossing te bedenken voor problemen en hindernissen. Ze leren samenwerken, naar elkaar luisteren en hun verbeeldingskracht te gebruiken. De 21e eeuwse vaardigheden die voor iedereen belangrijk zijn.  

Rick is bezig met een pilot.  Daarin kunnen jongeren met een sociale beperking in een veilige omgeving sociale vaardigheden oefenen. 

Rick opent voor veel kinderen met zijn initiatieven ook de weg naar bibliotheken, jongerencentra en boekenwinkels. Rick startte in 2018 en heeft nu een groep begeleiders die samen met hem op scholen en bibliotheken komen.

THP2022 Rick Veghel