Rosa zet zich met enthousiasme en doorzettingsvermogen in voor taalontwikkeling en het vergroten van het leesplezier in Den Haag. Dat doet ze als docent en met het Leesoffensief ‘Heel Den Haag leest’.  

Rosa krijgt haar studenten echt aan het lezen. Door ze te laten zien dat je daardoor andere werelden kunt ontdekken, in boeken en in de samenleving. Rosa kent zoveel boeken dat zij een student altijd kan helpen aan een boek dat hem echt aanspreekt. Zodat hij het ook uitleest. Dat geeft zelfvertrouwen. Dankzij Rosa’s grote enthousiasme zijn er verschillende (onderwijs)instellingen aangesloten bij ‘Heel Den Haag leest’ en is de wethouder betrokken.  

Rosa pakt door. Ze maakt plannen voor schrijvers als gastsprekers, de opening van een Campusbibliotheek, gratis bibliotheeklidmaatschap voor haar studenten en het organiseren van een Leesfeest. Rosa is altijd bezig met meer leesplezier.

THP 2022 Rosa Rupert