Houdt uw organisatie zich bezig met maatschappelijke participatie en zijn er onder de deelnemers aan uw activiteiten mogelijk laaggeletterden? De cursussen empowerment helpen juist deze deelnemers hun dromen, doelen en talenten te verkennen. Met de informatie in deze toolkit kunt u zelf gemakkelijk cursusaanbod ontwikkelen.

Wat kan mijn organisatie doen? 

Organisaties kunnen zelf aanbod ontwikkelen dat laaggeletterden stimuleert om een volgende stap in hun ontwikkeling te zetten. In de Toolkit Empowerment vindt u alle informatie en materialen die u hiervoor nodig heeft. De cursussen empowerment kunt u bovendien goed combineren met andere cursussen en/of eigen lesmaterialen of toespitsen op een specifieke groep. Zo is de cursus In je kracht bij uitstek geschikt voor mensen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt en de toekomst (weer) in eigen handen willen nemen. 

Ook door contacten te leggen in uw lokale netwerk kunt u deelnemers helpen hun weg te vinden naar vervolgcursussen. Denk hierbij aan gemeenten, participatiecoaches, Taalhuizen en andere wijkorganisaties die zich bijvoorbeeld richten op thuisadministratie of bewegen. 

Vragen?

Ilse van der Caaij

Ilse van der Caaij