De cursussen uit de Toolkit Empowerment zijn voor mensen die aan de slag willen met hun toekomst en moeite hebben met taal, rekenen en/of digitale vaardigheden.

De cursussen motiveren bijvoorbeeld om: 

 • een opleiding te gaan volgen; 
 • te gaan werken aan taal, rekenen en/of digitale vaardigheden; 
 • (vrijwilligerswerk)werk te zoeken.

Als empowermentvrijwilliger ontdek je met de deelnemers wat bij hem of haar past en hoe hij of zij zich verder wil ontwikkelen. 

Je volgt de Vrijwilligerstraining empowerment van twee dagdelen bij de organisatie die de cursus uitvoert. In de training leer je de doelgroep en het cursusmateriaal kennen en oefen je met gespreksvaardigheden. 

De werkzaamheden van een empowermentvrijwilliger:

 • Het voorbereiden en verzorgen van de lessen, samen met een docent of andere vrijwilligers, voor een groep deelnemers of soms een-op-een.
 • Het onderzoeken met de deelnemers wat hun talenten zijn, wat ze graag willen in de toekomst en hoe ze dit kunnen bereiken. Luisteren, adviseren, motiveren en stimuleren vergroot het zelfvertrouwen van de deelnemers. 
 • Laat de deelnemers inzien welke basisvaardigheden hij of zij nog kan verbeteren. 
 • Koppelt bevindingen uit de lessen terug aan de contactpersoon van de organisatie en maakt goede (werk)afspraken met diegene. 
 • Stimuleert het aan de slag gaan met die basisvaardigheden, in overleg met de organisatie.

Een empowermentvrijwilliger:

 • heeft affiniteit met empowerment en coaching;
 • is oprecht geïnteresseerd in de mensen die hij of zij gaat begeleiden;
 • is iemand die graag naar anderen luistert en mee denkt, zonder eigen normen en waarden op te leggen;
 • is iemand die denkt en werkt op mbo-4-niveau of hoger;
 • is iemand die goed is in de Nederlandse taal;
 • is een dagdeel of meer in de week beschikbaar, voor minimaal een half jaar.

Via het Taalhuis ontdek je of je in jouw buurt aan de slag kan met het begeleiden van laaggeletterden die willen werken aan zelfvertrouwen en zelfinzicht met een van de empowermentcursussen.

Factsheet Toolkit Empowerment